Hopp til hovedinnhold

Nyheter

Studenter utenfor skolebygning!''

Publisering av søkertall

HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) har i dag avholdt pressekonferanse om søkertallene til høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

Helsepersonell som har pause rundt et bord!''

Fagskolen Diakonova er med på å styrke kompetansen i helsesektoren

Med innvilgede midler til utviklingsprosjekter skal Fagskolen Diakonova bidra til å styrke tiltrengt kompetanse innen helse og omsorg.

!''

Integration of refugees in higher vocational education

The recently established Fagskolen Diakonova has been awarded two million Norwegian kroner in project funding to develop modular-based higher vocational education for refugees.

!''

Menneskeverdet må seire over rasismen

– Rasisme er menneskers ursynd. Kampen for likeverd må føres kontinuerlig. Det sier internasjonal direktør Berit Hagen Agøy i en samtale med rektor på VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland i forbindelse med FN-dagen mot rasisme 21. mars.

!''

Fagskolen Diakonova bidrar til å styrke helsesektoren gjennom tildelte studieplasser

Med tildelt driftstilskudd for 55 studieplasser fra høsten 2023 skal Fagskolen Diakonova bidra til å møte behov for høyere kompetanse innen helse og omsorg.

!''

Samarbeid med Caritas Norge

Caritas Norge og Fagskolen Diakonova har signert avtale om blant annet å gi innvandrere og flyktninger høyere yrkesfaglig utdanning innen helse- og omsorgsfag.

!''

Utvidet samarbeid mellom Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova

Samarbeidet mellom Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova utvides nå til å omfatte innholdet i nye studieplaner og praksis i fagskolens pilotprosjekt om høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

!''

Integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning

Den nye Fagskolen Diakonova har blitt tildelt to millioner kroner i prosjektmidler for å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

!''

Fremtiden trenger flere faglærte

Fagskolen Diakonova søker studenter til et nytt studietilbud i Aktiv omsorg for eldre. Vil du ta neste steg for å styrke eller formalisere din kompetanse?