Hopp til hovedinnhold

Feiring av offisiell åpning i Oslo 28. august og Bergen 29. august

Stolt og takknemlig rektor ved Fagskolen Diakonova, Gry Ulvedalen,
Rektor Gry Ulvedalen ønsket det første kullet med studenter velkommen, først i Oslo og deretter i Bergen.

Den etterlengtede dagen ble i Oslo åpnet av Usman Ahmad Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo. Ahmad Mushtaq uttrykte sin begeistring for at fagskolen skal bidra til positiv endring innen helse og omsorg. Byråden er selv utdannet lege og har hatt sin praksis på Diakonhjemmet sykehus. 

- Det er utrolig hyggelig å være tilbake og se hvordan Stiftelsen i lag med eiere tenker fremover. Tilbudet kunne ikke vært mer aktuelt, antall eldre blir stadig større og denne utdanningen er et godt svar på blant annet Helsepersonellkommisjonens utredning. Jeg må berømme studenter som starter utdanningen i dag, sa byråden. 

I Bergen var det Ruth Grong, byråd for helse og omsorg i Bergen som åpnet studiestedet.

Grong presiserte viktigheten og behovet for fagarbeidere med videreutdanning, og at fagskoleutdanning er et viktig bidrag i så måte.

En avgjørende rolle  

Under de offisielle åpningene deltok fagskolens eiere, virksomhetene som er en del av Diakonhjemmet familien, styrerepresentanter, flere nøkkelaktører innen utdannings- og diakonisektoren og fagskolens samarbeidspartnere. 

Mye å feire på åpningsdagene 

Fagskolen Diakonova har jobbet i om lag to år med oppbyggingen av studieprogrammet Aktiv omsorg for eldre.  I løpet av studietiden vil 30 studenter i Oslo og 13 i Bergen bli utstyrt med nødvendig kunnskap og ferdigheter for å møte utfordringene i dagens samfunn og hjelpe de som trenger det mest. 

Skolen er lettet over den vellykkede åpningen av studiestedene og ikke minst hyggelig første møte med de flotte studentene som har startet ved skolen. Det er godt å være i gang, og skolen gleder seg til fortsettelsen.