Hopp til hovedinnhold

Nytt studietilbud for flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere

Nå er det åpnet for søking til emnet Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn. Studietilbudet er rettet mot flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere.

Fagskolen Diakonova søkte høsten 2023 på utlyste midler fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir.) og ble tildelt midler til prosjektet Integrasjon av flyktninger i Høyere yrkesfaglig utdanning.

Fra høsten 2024 tilbys ett tilrettelagt emne - Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn (15 studiepoeng) for flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere. Studentene skal lære om norsk eldreomsorg, få arbeidspraksis i sykehjem og språktrening innenfor helsenorsk.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: Caritas Norge, Fagbokforlaget, Virke, Grefsenhjemmet, Diakonhjemmet Omsorg, Siljuslåtten Sykehjem, Fagforbundet, KS, Imdi, og NAV Oslo.

Fagskolen Diakonova er spent på rekruttering av søkere til prosjektet.

Har du lyst til å lese mer om studiet, organisering og hvordan søke opptak? Trykk på "Mer informasjon".

Mer informasjon