Hopp til hovedinnhold

Fra idé til handling, Fagskolen Diakonovas strategiske veikart

Blomstereng med prestekrager og lilla blomster
Blomstereng med prestekrager og lilla blomster
Fagskolen Diakonova, som startet opp med de første studentene høsten 2023, har en ambisiøs strategi for organisasjonsvekst og utvikling. Ledelsen ved skolen har tydelige fokusområder som de ønsker å prioritere i de kommende årene.

En sentral del av Fagskolen Diakonovas strategi er økonomi og bærekraftig vekst. Som en nystartet institusjon er det viktig for oss å sikre en stabil økonomi samtidig som vi legger grunnlaget for en langsiktig vekst. Dette innebærer å forbedre rammebetingelser, effektiv drift og utnyttelse av synergier gjennom samarbeid med eksterne partnere.

I tillegg til økonomisk bærekraft, har Fagskolen Diakonova et sterkt fokus på økt studentvekst og høy gjennomføringsgrad. Ved å være en attraktiv søkerinstitusjon og sikre høy kvalitet på utdanningene, håper vi å tiltrekke oss flere studenter samtidig som vi opprettholder en god gjennomføringsgrad, noe som er avgjørende for vårt omdømme.

Etablering av organisasjonsressurser er også et av våre nøkkelområder. I den innledende fasen av virksomheten jobber vi med å bygge opp strukturer for effektiv bruk av ressurser, både internt med prosedyrer og støttesystemer, og eksternt med arbeidslivsrelasjoner og samarbeidspartnere.

I tillegg til disse fokusområdene, vektlegges betydningen av et attraktivt og helsefremmende arbeidsmiljø. En god kultur preget av fellesskap, mangfold og effektiv samhandling er avgjørende for å opprettholde produktivitet, redusere sykefravær og skape høy verdiskaping.

Til slutt i strategiperioden er det en viktig milepæl om å oppnå fagområdeakkreditering. Ved å oppnå denne godkjenningen, får vi muligheten til å selv opprette skreddersydde utdanninger som er tilpasset arbeidslivets behov, og dermed bidra til en relevant og fleksibel utdanning for studentene.

Med en klar visjon om å utvide mulighetene for høyere yrkesfaglig utdanning, et verdigrunnlag preget av inkludering, nyskaping og brobygging, samt konkrete strategiske mål, ser vi frem til en periode med organisatorisk vekst og utvikling som vil styrke vår rolle som en utdanningsinstitusjon å legge merke til i fagskolesektoren.

Lær mer om våre strategiske mål og verdier ved å trykke på lenken nedenfor: Strategi 2024-2030