Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Diakonova starter opp studietilbudet "Aktiv omsorg for personer med demens" på Rjukan høsten 2024!

Bygning, kommunestyresalen i Rjukan med torget foran
Bygning, kommunestyresalen i Rjukan med torget foran
Fagskolen Diakonova gleder seg til å starte opp det nye studietilbudet "Aktiv omsorg for personer med demens" ved Studiested Tinn på Rjukan fra høsten 2024! Dette er et viktig samarbeid mellom Fagskolen og Tinn Kommune, representert ved kommunalsjef for utvikling og levekår, Gry Anja Gundersborg. Med flere som ønsker å kombinere studier med jobb og familieliv, øker behovet for fleksible utdanningstilbud. Slike tilbud er avgjørende for å utdanne personer til våre velferdstjenester.

Studiet er spesielt rettet mot fagarbeidere innen helse- og omsorg og gir en grundig innføring i demensomsorg. Gjennom utdanningen vil studentene utvikle nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å møte ulike pleie- og omsorgsbehov hos personer med demens. Dette inkluderer: 

  • Stimulerende bofellesskap og bruk av moderne teknologi for bedre omsorg. 

  • Respekt, verdighet og effektiv kommunikasjon med pasienter og pårørende. 

  • Forståelse av demenssykdommer, og palliativ omsorg. 

  • Koordinering av omsorgsteamet, juridiske aspekter og bruk av kartleggingsverktøy. 

Fagskolen Diakonova er opptatt av at studentene skal lykkes i sine studier. Det to år lange deltidsstudiet gir muligheten til å kombinere arbeid og studier. Vi tilbyr varierte undervisnings- og arbeidsformer, inkludert praksisstudier som kan gjennomføres på din egen arbeidsplass, for å gi en fleksibel og tilpasset studieopplevelse som møter fagarbeideres behov og utfordringer. Vi forstår også utfordringene ved å komme tilbake til skolen etter mange år i arbeid og står klare til å støtte studentene gjennom hele studieprosessen, med faglærere som er tilgjengelige for hjelp med eksamens- og arbeidskrav, samt ressurser som studiehjelp og veiledning. 

Opptakskravene er tilpasset fagarbeidere med utdannelse innen helse- og omsorgsfag eller relevant arbeidserfaring. 

Dette nye studietilbudet representerer en satsning fra Fagskolen Diakonova for å møte samfunnets økende behov for kompetanse innen demensomsorg og aldersvennlige tjenester. Interesserte kan søke via Samordna opptak, som åpner for søking på ledige studieplasser fra 31. mai. 

Selv om det allerede er mange søkere, strekker vi oss så langt som mulig for å tilby utdanning til flere fagarbeidere. For mer informasjon om studiet og opptakskrav, besøk vår nettside eller ta kontakt med skolen direkte.