Hopp til hovedinnhold

Arbeidslivets nøkkelrolle i Fagskolen Diakonova

4 unge menn og to kvinner i et rom. Den ene kvinna rekker hånden i været.
4 unge menn og to kvinner i et rom. Den ene kvinna rekker hånden i været.
Fagskolen Diakonova tar nå et nytt og betydningsfullt skritt mot å styrke samarbeidet med arbeidslivet gjennom etableringen av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Initiativet er en del av skolens strategi for å videreutvikle praksisnære utdanninger, skal fungere som et bærende organ som knytter tettere bånd mellom fagskolen og arbeidslivet.

I Fagskolen Diakonova ligger en forpliktelse til å samarbeide nært med arbeidslivet for å sikre at våre utdanningsprogrammer er i tråd med behovene og kravene til helse- og omsorgssektoren. Dette samarbeidet er ikke bare en del av vår strategi – det er selve fundamentet for alt vi gjør.

Gjennom vårt Råd for samarbeid med arbeidslivet har vi etablert en plattform der erfarne fagfolk og ledere gir oss verdifulle tilbakemeldinger og innsikt. Denne innsikten gjør at vi kan tilpasse våre utdanningsprogrammer slik at de gir studentene den kompetansen og erfaringen de trenger for å lykkes i sine fremtidige yrker.

Samarbeidet med arbeidslivet strekker seg utover å tilby praksisplasser. Vi involverer aktivt arbeidslivet i utviklingen av studieplaner, undervisningsmetoder og evalueringskriterier. Dette sikrer at vår undervisning er praktisk orientert, og at studentene våre er rustet til å være både effektive og ettertraktede i arbeidsmarkedet.

For arbeidslivet betyr dette at de får tilgang til høyt kvalifiserte kandidater som er klare til å ta fatt på nye utfordringer umiddelbart. Våre studenter utvikler evnen til å håndtere utfordrende situasjoner og levere arbeid av høy kvalitet – noe som er avgjørende i dagens helse- og omsorgssektor.

Gjennom vårt nære samarbeid med arbeidslivet kan vi tilby utdanning som er relevant, oppdatert og etterspurt av både studenter og arbeidsgivere. Dette gir våre studenter gode muligheter for sysselsetting og karriereutvikling i helse- og omsorgssektoren, og bidrar til å styrke sektoren som helhet.