Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Diakonova er med på å styrke kompetansen i helsesektoren

Helsepersonell som har pause rundt et bord
Helsepersonell som har pause rundt et bord
Med innvilgede midler til utviklingsprosjekter skal Fagskolen Diakonova bidra til å styrke tiltrengt kompetanse innen helse og omsorg.

Fagskolen Diakonova har nylig fått innvilget 2,3 millioner kroner til tre utviklingsprosjekter i helse- og velferdsfag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Midlene ble tildelt fagskolens studiesteder i Oslo og Bergen. 

Målet med midlene er å gi bedre læring for studentene, bidra til økt kvalitet i undervisningen og relevante utdanninger for arbeidslivet. 

Utviklingsprosjektene 

Et av utviklingsprosjektene det er innvilget støtte til er Handlingsberedskap ved atferd som utfordrer. Denne utdanningen gir studenter ferdigheter i å iverksette tiltak som reduserer utvikling av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming og/eller demens. 

Et annet utviklingsprosjekt er Verdibasert mangfoldsledelse. Denne utdanningen skal konsentrere seg om hvordan en leder kan gå fra en fagrolle til en lederrolle, uavhengig av fagfelt. En av nøklene er fokus på verdibasert ledelse og mangfoldsledelse. 

-Høyere yrkesfaglig utdanning er også fremhevet i Helsepersonellkommisjonens rapport, som en del av løsningen på bemanningsutfordringer, sier Gry Ulvedalen, rektor ved Fagskolen Diakonova.  

Betydelig prioritering 

-Disse midlene sikrer aktivitet framover, legger Ulvedalen til. Vi er takknemlige for at regjeringen prioriterer dette og dermed svarer raskt på behov som bl.a er beskrevet i Helsepersonellkommisjonens rapport. 

Utviklingsprosjektene skal gjennomføres i samarbeid med både lokale og nasjonale samarbeidspartnere. 

-Oslo kommune er med som støttespiller og bidrar med betydningsfull erfaring. I tillegg har vi gleden av mange dyktige samarbeidspartnere som vil være med å realisere denne utdanningen, fortsetter Ulvedalen. 

Fagskolen har også fått støtte til innkjøp av HLR (hjerte- lungeredning) utstyr for å kunne øke kompetansen til faglærerne innen dette området.