Hopp til hovedinnhold
Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
En fremtidsrettet fagskole med studietilbud innenfor helse- og omsorgsfag

Forside

Dagens helsetjeneste er i stadig endring. Har du kompetansen som trengs i  arbeidshverdagen?

Skolen tilbyr - Aktiv omsorg for personer med demens og Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer

Studiene gir deg oppdatert kompetanse og mulighet for nye og spennende arbeids- og ansvarsoppgaver.

Finn ut mer

Søking gjøres via Samordna opptak som åpner for søking 1. februar. Du kommer til Samordna opptak ved å trykke "Søk her". 

Søk her

Trenger du mer informasjon om søking finner du det nedenfor. Trykk på "slik søker du".

Slik søker du
Kontakt oss
!''

Fagskoleutdanningenes relevans for arbeidslivet: en bro til livslang læring og økt kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

I 2023 presenterte NIFU den femte kandidatundersøkelsen for fagskoleutdannede, og resultatene peker mot en positiv utvikling innen fagskoleutdanningene. Rapporten gir verdifull innsikt i arbeidslivsrelevansen, kandidatenes tilfredshet og deres vei inn i yrkeslivet etter endt utdanning.

Illustrasjonsfoto - pasient og ansatt med tommel opp!''

Omsorgsmedhjelperkurset er i gang!

Samarbeidsprosjektet mellom Fagskolen Diakonova, Ringerike kommune, Austfjord Behandlingssenter, Menova og Ringerike Læringssenter for voksne er en realitet og vi er glade for å være i gang.

!''

Nytt studietilbud for flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere

Nå er det åpnet for søking til emnet Helse og aldring i et aldersvennlig samfunn. Studietilbudet er rettet mot flyktninger, arbeidsinnvandrere og innvandrere.

!''

Fagskolen Diakonovas strategi er vedtatt

Skolens første strategi, for perioden 2024-2030, er nå vedtatt.

!''

Spennende samarbeid for å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet

Fagskolen Diakonova og Ringerike kommune har inngått samarbeid hvor Fagskolen Diakonova skal tilby Omsorgsmedhjelperkurs for å hjelpe mennesker ut i jobb!

!''

Fagskolen Diakonovas første studentorgan

Fagskolens første studentorgan er konstituert og vi ser frem til et engasjerende samarbeid i tiden som kommer.

Slik søker du
Kontakt oss