Hopp til hovedinnhold
Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
En fremtidsrettet fagskole med studietilbud innenfor helse- og omsorgsfag

Forside

Dagens helsetjeneste er i stadig endring. Har du kompetansen som trengs i  arbeidshverdagen?

Studietilbud - Aktiv omsorg for eldre

Studiet gir deg oppdatert kompetanse og mulighet for nye og spennende arbeids- og ansvarsoppgaver.

Finn ut mer

Søking til studiet gjøres via Samordna opptak - frist 15. april. Du kommer til Samordna opptak ved å trykke "Søk her".

Søk her

Trenger du mer informasjon om søking finner du det nedenfor. Trykk på "slik søker du".

Slik søker du
Kontakt oss

Hvorfor ta fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere. Kompetansen du får, kan du ta i bruk direkte i arbeidslivet. For å sikre yrkesrelevansen samarbeider fagskolen tett med arbeidslivet.

Helsepersonell som har pause rundt et bord!''

Fagskolen Diakonova er med på å styrke kompetansen i helsesektoren

Med innvilgede midler til utviklingsprosjekter skal Fagskolen Diakonova bidra til å styrke tiltrengt kompetanse innen helse og omsorg.

Tid for handling - NOU 2023:4!''

Tid for handling - og kompetansepåfyll?

Helsepersonellkommisjonen peker på høyere yrkesfaglige utdanninger som relevant karrierevei for yrkesfagutdannede med studietilbud som samsvarer godt med kompetansebehov i helsetjenestene.

Prosjektgruppa i prosjektet Integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning!''

Flyktningprosjektet er i gang

Prosjektgruppa i prosjektet Integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning hadde sitt første samarbeidsmøte torsdag 23. mars.

Flere nyheter