Hopp til hovedinnhold
En fremtidsrettet fagskole med studietilbud innenfor helse- og omsorgsfag

Forside

Dagens helsetjeneste er i stadig endring. Har du kompetansen som trengs i  arbeidshverdagen?

Studietilbud - Aktiv omsorg for eldre

Studiet gir deg oppdatert kompetanse og mulighet for nye og spennende arbeids- og ansvarsoppgaver.

Finn ut mer

Søking til studiet gjøres via Samordna opptak - frist 15. april. Du kommer til Samordna opptak ved å trykke "Søk her".

Søk her

Trenger du mer informasjon om søking finner du det nedenfor. Trykk på "slik søker du".

Slik søker du
Kontakt oss

Hvorfor ta fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere. Kompetansen du får, kan du ta i bruk direkte i arbeidslivet. For å sikre yrkesrelevansen samarbeider fagskolen tett med arbeidslivet.

!''

Menneskeverdet må seire over rasismen

– Rasisme er menneskers ursynd. Kampen for likeverd må føres kontinuerlig. Det sier internasjonal direktør Berit Hagen Agøy i en samtale med rektor på VID vitenskapelige høgskole Bård Mæland i forbindelse med FN-dagen mot rasisme 21. mars.

!''

Fagskolen Diakonova bidrar til å styrke helsesektoren gjennom tildelte studieplasser

Med tildelt driftstilskudd for 55 studieplasser fra høsten 2023 skal Fagskolen Diakonova bidra til å møte behov for høyere kompetanse innen helse og omsorg.

!''

Samarbeid med Caritas Norge

Caritas Norge og Fagskolen Diakonova har signert avtale om blant annet å gi innvandrere og flyktninger høyere yrkesfaglig utdanning innen helse- og omsorgsfag.

Flere nyheter