Hopp til hovedinnhold
En ny fagskole med studietilbud innenfor helse og omsorgsfag

Forside

Utdanninger som svarer på samfunnets behov

Fagskolen Diakonova skal tilby utdanninger som svarer på samfunnets behov, og gi muligheter til kvalifisering og utvikling til flere. Det planlagte utdanningstilbudet i aktiv omsorg for eldre skal gi kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å møte behovene for kvalifiserte yrkesutøvere i helse-, omsorg- og velferdstjenestene.

En verdibasert og diakonalt forankret fagskole

Fagskolen Diakonova har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil. Fagskolen skal bidra til å styrke kompetanse, kapasitet og rekruttering til tjenester til eldre personer med ulike helseutfordringer, og bidra til at eldre kan være delaktige i hverdagslivet så lenge som mulig.
Utdanningen skal vektlegge etikk, verdier, relasjoner, personlig dannelse og utvikling, og enkeltindividets ønsker og behov.
Ambisjonen er at utdanningen vil gjøre deg til en etterspurt medarbeider, med en utviklende jobb innenfor helse og omsorg.

Studietilbud innenfor helse og omsorg

Fagskolen Diakonova starter opp med studietilbudet:

Aktiv omsorg for eldre

Andelen eldre som lever lenge øker, og det vil være flere mennesker som lever med helseutfordringer, akutte, kroniske og langvarige sykdommer som krever hjelp til omsorg og gjenopptrening. Etter endt utdanning skal kandidatene kunne bidra til å legge til rette for at eldre personer, uavhengig av sykdom og/eller lidelse, skal kunne opprettholde et meningsfullt hverdagsliv ut fra sine forutsetninger og ønsker.

Målet er at eldre skal kunne leve og være delaktige i aktiviteter i et nærmiljø som er stimulerende, harmonisk og viktig for dem. Utdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innenfor helse-, oppvekst- og sosialsektoren.

Fagskoleutdanningen i Aktiv omsorg for eldre vil være kunnskapsbasert, verdibasert og praksisnær.

  • Varighet: Utdanningen gjennomføres på deltid over to studieår.
  • Studiepoeng: 60 
  • Opptakskrav: Utdanning som helsefagarbeider, aktivitør, omsorgsarbeider eller hjelpepleier. Det er også mulig å søke ut fra realkompetanse.
  • Sted: Delvis nettbasert med samlinger i Bergen eller Oslo

Opptak

Søking gjøres via Samordna opptak, www.samordnaopptak.no som åpner for søking 1. februar 2023. Søknadsfristen er 15. april kl. 23.59.

Der finner du også informasjon om elektronisk søking og hvilke dokumentasjonskrav som gjelder.

For spørsmål og veiledning knyttet til søknader kan du kontakte vår studieadministrasjon på post@fagskolen.diakonova.no.

Studieadministrasjonen kan kontaktes ved spørsmål om:

Opptakskrav, egen kompetanse/realkompetanse, dokumentasjon til søknaden og spørsmål om utenlandsk utdanning.

Spesialiseringer

Det legges opp til to spesialiseringer i studiet Aktiv omsorg for eldre:

Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer

Spesialisering rettet mot arbeid med eldre personer som har fått funksjonsbegrensninger på grunn av sykdom, skade eller aldringsprosessen i vid forstand.

Aktiv omsorg for personer med demens

Spesialisering rettet mot å jobbe med personer som har utviklet demenssykdom.

 

Hvorfor ta fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere. Kompetansen du får, kan du ta i bruk direkte i arbeidslivet. For å sikre yrkesrelevansen samarbeider fagskolene tett med arbeidslivet.

Fagskolen Diakonova starter opp høsten 2023

Fagskolen Diakonova og fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er godkjent av NOKUT. Utdanningen starter etter planen høsten 2023.