Hopp til hovedinnhold
Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
En fremtidsrettet fagskole med studietilbud innenfor helse- og omsorgsfag

Forside

Dagens helsetjeneste er i stadig endring. Har du kompetansen som trengs i  arbeidshverdagen?

Skolen tilbyr fagskolestudier innen helse og omsorg som svarer på samfunnets behov.

Studiene gir deg oppdatert kompetanse og mulighet for nye og spennende arbeids- og ansvarsoppgaver. Trykk på knappen nedenfor for å lese mer om de ulike studietilbudene.

Studietilbud

Søking gjøres via Samordna opptak som åpner for søking 1. februar. Du kommer til Samordna opptak ved å trykke "Søk her". 

Søk her

Trenger du mer informasjon om søking finner du det nedenfor. Trykk på "slik søker du".

Slik søker du
Kontakt oss
Blid jente og gutt som ser mot bærbar pc og peker på skjermen!''

Fagskolen Diakonova skal svare på framtidens kompetansebehov innen helse og omsorg

Fagskolen Diakonova ble nylig bevilget 3,5 millioner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) til tre nye utviklingsprosjekter.

4 unge menn og to kvinner i et rom. Den ene kvinna rekker hånden i været.!''

Arbeidslivets nøkkelrolle i Fagskolen Diakonova

Fagskolen Diakonova tar nå et nytt og betydningsfullt skritt mot å styrke samarbeidet med arbeidslivet gjennom etableringen av Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). Initiativet er en del av skolens strategi for å videreutvikle praksisnære utdanninger, skal fungere som et bærende organ som knytter tettere bånd mellom fagskolen og arbeidslivet.

Ung kvinnelig helsearbeider måler blodtrykk på eldre dame i rullestol!''

Fagskolen Diakonova utvider med to nye utdanningstilbud!

Fagskolen Diakonova kunngjør med glede godkjenningen fra NOKUT av to nye utdanningstilbud. Rektor Gry Ulvedalen deler entusiasmen og fremhever disse som en del av skolens klare strategi for å møte fremtidens utfordringer i helse- og omsorgssektoren. Som en relativt nyetablert fagskole var meldingen fra NOKUT om akkreditering av de nye fagskoletilbudene etterlengtet.

3 unge mennesker, fra venstre gutt og så to jenter. Jenta i midten ser mot oss!''

Fagskolen Diakonova - Muligheter for flere

Fagskolen Diakonova er ikke bare en utdanningsinstitusjon, men et resultat av et tett samarbeid mellom eierne - Stiftelsen Diakonhjemmet, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS. Denne alliansen av eiere bringer med seg en rik arv av verdier, visjoner og kompetanse som definerer skolens identitet og retning.

!''

Fagskolen Diakonova er tildelt 80 nye studieplasser

Fagskolen Diakonova ble nylig tildelt studieplasser i Oslo og Bergen. Det er et viktig bidrag til å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor.

Kvinnelig helsearbeider i uniform!''

Fagskoleutdanningenes relevans for arbeidslivet: en bro til livslang læring og økt kvalitet i helse- og omsorgstjenestene

I 2023 presenterte NIFU den femte kandidatundersøkelsen for fagskoleutdannede, og resultatene peker mot en positiv utvikling innen fagskoleutdanningene. Rapporten gir verdifull innsikt i arbeidslivsrelevansen, kandidatenes tilfredshet og deres vei inn i yrkeslivet etter endt utdanning.

Slik søker du
Kontakt oss