Hopp til hovedinnhold

Spennende samarbeid for å hjelpe mennesker ut i arbeidslivet

3 kvinner og en mann smilende, holder hender
3 kvinner og en mann smilende, holder hender
Fra venstre: Marthe Herft Løvaas, Magne Enger, Tove Kittelsrud og Lisbeth Stensrud
Fagskolen Diakonova og Ringerike kommune har inngått samarbeid hvor Fagskolen Diakonova skal tilby Omsorgsmedhjelperkurs for å hjelpe mennesker ut i jobb!

Ringerike kommune har i samarbeid med Menova AS fått tildelt midler til å gjennomføre et pilotprosjekt for å gjøre erfaringer rundt hvordan personer i varig tilrettelagt arbeid (VTA) kan være ressurspersoner i omsorgsarbeid på helseinstitusjoner. Austjord behandlingssenter deltar i prosjektet med hospiteringsplasser for fem VTA ere som omsorgsmedhjelpere. Så langt har dette vært meget vellykket. Som en del av prosjektet inngår også å gjennomføre et kompetanseprogram for ytterligere å kvalifisere omsorgsmedhjelperne. Fagskolen Diakonova er valgt som leverandør for å gjennomføre kompetanseprogrammet. Kurset starter på nyåret og vil foregå i Menovas lokaler på Hønefoss. 

- Mangelen på medarbeidere i helsesektoren i årene som kommer er godt kjent. Personer som i dag ikke er i jobb, er i utenforskapet og kan representere en stor potensiell verdi i arbeidslivet. Målet med pilotprosjektet er å se hvordan personer på uføretrygd og andre ytelser fra det offentlige, kan mobiliseres til omsorgsarbeid. Dette til glede for pasienter og brukere, sier Magne Enger, daglig leder i Menova AS.

Fagskolen Diakonova gleder seg over samarbeidet og ser frem til å være en del av dette viktige arbeidet!