Hopp til hovedinnhold

Kontakt oss

Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
Fagskolen Diakonova tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innenfor helse og omsorgsfag.

Telefon

+47 40 03 61 16

Telefontid: mandag - torsdag kl. 09.00-14.00.

E-post

post@fagskolendiakonova.no

Kontaktpersoner

Berit Andersen: e-post berit.andersen@fagskolendiakonova.no, telefon +47 480 93 311

Siri Wahl Grøneng: e-post siri.wahl@fagskolendiakonova.no, telefon +47 977 05 051

Tove Kittelsrud: e-post tove.kittelsrud@fagskolendiakonova.no, telefon +47  984 84 486

Vivian Matre: e-post vivian.matre@fagskolendiakonova.no, telefon +47 938 42 250

 

Berit Andersen

Seniorrådgiver

Siri Wahl Grøneng

Studiekoordinator/faglærer

Tove Kittelsrud

Faglig ansvarlig

Vivian Matre

Utdanningsfaglig ansvarlig

Besøks- og leveringsadresse

Diakonveien 14, 0370 Oslo

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

EHF-faktura til Fagskolen Diakonova AS org.nr 927 790 866.

Oppgi bestillers navn, avdeling og hvis aktuelt; prosjektnummer.

Faktura i pdf. kan unntaksvis sendes fakturamottak@diakonhjemmet.no.

Ledig stilling

Se våre ledige stillinger