Hopp til hovedinnhold

Tid for handling - og kompetansepåfyll?

Tid for handling - NOU 2023:4
Tid for handling - NOU 2023:4
Helsepersonellkommisjonen peker på høyere yrkesfaglige utdanninger som relevant karrierevei for yrkesfagutdannede med studietilbud som samsvarer godt med kompetansebehov i helsetjenestene.

Ett av hovedpunktene i rapporten er at det framover vil bli færre fagfolk per pasient. Behovet i helsetjenesten vil vokse samtidig som antall fagfolk ikke skal økes.

Det blir flere eldre med mer komplekse helseutfordringer i tillegg til at flere rammes av demens.

- Livslang læring og muligheter for faglig utvikling er grunnleggende for å beholde fagarbeidere som fagarbeidere gjennom hele yrkeskarrieren. Intern skolering og fagutvikling på arbeidsplassen er viktig for å bygge denne kompetansen. I tillegg er fagskolens tilbud innen helsefag i stor grad rettet mot yrkesaktive som ønsker seg faglig påfyll. (NOU 2023:4 – Tid for handling)

Studiet Aktiv omsorg for eldre samsvarer godt med behov for kompetanse og kvalitet i helsetjenestene. Studiet skal bidra til å utvikle relevante karriereveier for fagarbeidere. Gjennomført studie vil kunne videreutvikle fagarbeiderens arbeids- og ansvarsområder.

Aktiv omsorg for eldre starter høsten 2023 med 30 studieplasser både i Oslo og Bergen.

Søking til studiet skjer via Samordna opptak før 15. april.

Til Samordna opptak