Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Diakonovas første studentorgan

Fra venstre; Rose-Hélène Albane Nordli, Rebecca Gjertsen, Julie Andersen og Aldis Eyglo Bragason
Fagskolens første studentorgan er konstituert og vi ser frem til et engasjerende samarbeid i tiden som kommer.

Nedenfor ser vi de fire studentene som utgjør skolens første studentorgan.

Rebecca Gjertsen

Studentleder

Julie Andersen

Studentnestleder

Rose-Hélène Albane Nordli

Medlem

Aldis Eyglo Bragason

Medlem

Studentorganet ved Fagskolen Diakonova består av samtlige klassetillitsvalgte ved fagskolen og utgjør generalforsamlingen, det øverste studentdemokratiske organet ved fagskolen. Studentorganet skal sikre at studentenes interesser blir ivaretatt. Dette kan være forhold i forbindelse med læringsmiljø, studentvelferd, studiekvalitet eller andre studentpolitiske saker. 

Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene. Studenter skal være representert i alle kollegiale organer som tildeles beslutningsmyndighet ved en fagskole. For Fagskolen Diakonova gjelder dette i følgende organer: 

  • Fagskolens styre
  • Lokal klagenemnd
  • Fagskolens skikkethetsnemnd
  • Fag- og læringsmiljøutvalg
  • Råd for samarbeid med arbeidslivet
  • Fagråd for studieprogram