Hopp til hovedinnhold

Offisiell åpning av Fagskolen Diakonova

Saks som klipper over rødt bånd
Saks som klipper over rødt bånd
Offisiell åpning av Fagskolen Diakonova finner sted på studiested Oslo 28. august og studiested Bergen 29. august.

Fagskolen Diakonova ser frem til den offisielle åpningen ved studiestedene i Oslo og Bergen, 28. og 29. august.

Oslo - 28. august - kl. 11.00

Campus VID Oslo studiested Diakonhjemmet
Diakonveien 16, 0370 Oslo - rom 119/120 J-K
Talere:

  • Usman Ahmad Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester
  • Ingunn Moser, adm.direktør Diakonhjemmet
  • Solveig Kopperstad Bratseth, leder for fagskolens styre

11.30 - 12.30 er det avsatt tid til lunsj, kake og muligheter for å hilse på studenter, ansatte og øvrige gjester.

Bergen - 29. august - kl. 11.00

Campus VID Bergen
Ulriksdal 10, 5009 Bergen - rom L605
Talere:

  • Ruth Grong, byråd for helse og omsorg
  • Jørn-Henning Theis, adm.direktør Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Anita Lyssand, representant for fagskolens styre

11.30 - 12.30 er det avsatt tid til lunsj, kake og muligheter for å hilse på studenter, ansatte og øvrige gjester.