Hopp til hovedinnhold

Publisering av søkertall

Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) har i dag avholdt pressekonferanse om søkertallene til høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

Der kom det frem at det har vært en oppgang i søking til fagskoler på omtrent 10 % sammenlignet med i fjor.

Fagskolen Diakonova har sitt akkrediterte utdanningstilbud Aktiv omsorg for eldre med i det samordnede opptaket for første gang, og bidrar derfor til noe av oppgangen.

Totalt har 156 søkt til Fagskolen Diakonova, 51 har søkt til Bergen og 105 til Oslo. Av disse er henholdsvis 28 og 56 førstevalgssøkere.

– Regjeringen satser stort på fagskoler, og det er positivt at enda flere får opp øynene for mulighetene en fagskoleutdanning gir, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Borten Moe nevner også eldrebølgen og presiserer viktigheten av å kvalifisere flere, at det vil bli knapphet på folk og kompetanse og således må det satses på helse.

Flere tall og statistikk om søkertallene finner du hos Samordna opptak

Samordna opptak åpner for søking til ledige studieplasser 31. mai kl. 9.

Fagskole – ledige studieplasser