Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Diakonova bidrar til å styrke helsesektoren gjennom tildelte studieplasser

Eldre dame og ung mann står på et kjøkken og lager dessert
Eldre dame og ung mann står på et kjøkken og lager dessert
Med tildelt driftstilskudd for 55 studieplasser fra høsten 2023 skal Fagskolen Diakonova bidra til å møte behov for høyere kompetanse innen helse og omsorg.

Fagskolen Diakonova har nylig blitt tildelt driftstilskudd som tilsvarer 55 studieplasser for sitt første studietilbud Aktiv omsorg for eldre. Fagskolen søkte om midlene fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) og ble tildelt studieplasser til sine studiesteder i Oslo og Vestland. 

Midlene skal gi et stort løft til kvalifisering og utvikling av kompetanse som gjør studenter i stand til å arbeide i en helsetjeneste i stadig utvikling og endring. 

- Det er stor mangel på ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning innen helse- og omsorgsyrker i Norge. Vi har utviklet et utdanningstilbud som gir kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Behovet for disse studieplassene er stort, sier Gry Ulvedalen som er rektor for Fagskolen Diakonova. 

Tett samarbeid med arbeidslivet 

Dagens helsesektor stiller omfattende krav til samarbeid på tvers av yrkesroller og tjenestenivå. Samarbeidet med helsetjenestene om utdanning og kompetansebygging er viktig for fagskolen. 

Studenter i fagskolen skal kunne benytte unike muligheter for samarbeid på tvers av utdanning og helse- og omsorgstjenester. Utdanningene kan dele på fagkompetanse, praksisfelt og tilgang på veiledning ved forskjellige helse- og omsorgsvirksomheter i både Oslo og Vestland. 

Skapt for framtiden  

En aldrende befolkning gjør at kompetansebehovene innenfor helse og omsorg kommer til å vokse framover. Videreutdanning for fagarbeidere innen helsesektoren vil bidra til å løse situasjonen for arbeidsgivere i helsevesenet. 

- Ifølge Helsepersonellkommisjonens vurdering av behovene for personell og kompetanse i helsesektoren, er måten Fagskolen Diakonova skal utdanne studenter på skapt for framtiden, sier Ulvedalen.  Kommisjonen peker på bl.a. utdanning og kompetanseutvikling som nøkler for å møte utfordringene til arbeidsmarkedet. 

Studiet er bygd opp med 4 emner à 15 studiepoeng og studentene har 2 fellesemner i det første året. I det andre året velger studentene mellom to studieretninger; Aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer eller Aktiv omsorg for personer med demens. 

Rekruttering til helsesektoren  

Studietilbudet ved Fagskolen Diakonova er skreddersydd til arbeidsmarkedets behov og tilrettelagt slik at man kan kombinere utdanningen med jobb. 

Fagskolen rekrutterer studenter nå. Ulvedalen oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Hun understreker at studenter som har fullført studiet Aktiv omsorg for eldre kan rekrutteres direkte ut i arbeidslivet eller få utvidede ansvarsområder der de arbeider.