Hopp til hovedinnhold

Samarbeid med Caritas Norge

Herdis Nundal, leder for nasjonalt arbeid og migrasjon i Caritas Norge og rektor Gry Ulvedalen ved Fagskolen Diakonova.
Caritas Norge og Fagskolen Diakonova har signert avtale om blant annet å gi innvandrere og flyktninger høyere yrkesfaglig utdanning innen helse- og omsorgsfag.

Fagskolen Diakonova skal utvikle et pilotprosjekt «Integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning». Målet med prosjektet er å bidra til flykningers deltakelse i høyere faglig utdanning, i arbeidslivet og i sosialt nettverk.

Fagskolen Diakonova satser på opplæring av lærere i rehabiliterende undervisning og traumebevissthet, og tilpasset undervisning for flyktninger.  Prosjektet skal bidra til å se på flyktninger som en ressurs, og som vil gjøre dem i stand til å gå inn i en utviklende jobb innenfor helse og omsorg.

Høyere yrkesfaglig utdanning fyller behov i et samfunnsperspektiv, ved å gi gode muligheter for utdanning utover videregående opplæring til grupper som er lite representert i universitets- og høyskolesektoren.

Foruten Caritas Norge er øvrige samarbeidspartnere i pilotprosjektet Fagbokforlaget, Virke, Grefsenhjemmet, Fagforbundet, Diakonhjemmet Omsorg, Siljuslåtten Sykehjem, KS og NAV Oslo.