Hopp til hovedinnhold
Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
Om fagskolen

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil.

Akkreditering

Fagskolen Diakonova og fagskoleutdanning i Aktiv omsorg for personer med demens og Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer er akkreditert av NOKUT. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som akkrediterer all norsk høyere utdanning.

Utdanninger som svarer på samfunnets behov

Fagskolen Diakonova skal tilby utdanninger som svarer på samfunnets behov, og gi muligheter for kvalifisering og utvikling til flere. Studietilbudene Aktiv omsorg for personer med demens og Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer skal gi kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å møte behovene for kvalifiserte yrkesutøvere i helse-, omsorg- og velferdstjenestene.

Utdanninger som venter på akkreditering fra NOKUT

Fagskolen Diakonova har følgende utdanninger til akkreditering hos NOKUT:

 • Handlingskompetanse i kommunale mestringstjenester
 • Klinisk vurderings- og handlingskompetanse
 • Palliasjon
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Veiledning i praksis

Organisering og styring

Fagskolen Diakonova AS er organisert som et aksjeselskap, og eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Ledelse

Gry Ulvedalen

Rektor

Styret for Fagskolen Diakonova AS

 • Kristin Fjelde Tjelle, styreleder
 • Helge Sporsheim, arbeidslivsrepresentant
 • Hege F. Hildrum, arbeidslivsrepresentant
 • Torkil Sletten
 • Anita Lyssand
 • Oddvar Førland
 • Rebecca Gjertsen, studentrepresentant
 • Tove Kittelsrud, ansattrepresentant

Varamedlemmer

 • Rebekka Ljosland
 • Igors Jakovlevs
 • Julie Andersen, studentrepresentant
 • Siri Wahl Grønend, ansattrepresentant