Hopp til hovedinnhold

Om fagskolen

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen er en verdibasert og diakonalt forankret fagskole med en livssynsåpen tilnærming.

Akkreditering

Fagskolen Diakonova og fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er akkreditert av NOKUT.
Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som akkrediterer all norsk høyere utdanning.

Fagskoleloven

Fagskoler er regulert av Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).

Organisering og styring

Fagskolen Diakonova AS er organisert som et aksjeselskap, og eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Ledelse

Gry Ulvedalen

Rektor

Styret for Fagskolen Diakonova AS

 • Solveig K. Bratseth, styreleder
 • Torkil Sletten
 • Tormod Korpås
 • Anita Lyssand
 • Hege F. Hildrum
 • Anne Mette Koch
 • Henning Skau
 • Wenche Stensvold

Varamedlemmer

 • Rebekka Ljosland
 • Margrete Thorstad
 • Bendik Mong
 • Eli Anita Henriksen