Hopp til hovedinnhold

Om fagskolen

Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen er en verdibasert og diakonalt forankret fagskole med en livssynsåpen tilnærming.

Akkreditering

Fagskolen Diakonova og fagskoleutdanning i «Aktiv omsorg for eldre» er akkreditert av NOKUT.
Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som akkrediterer all norsk høyere utdanning.

Fagskoleloven

Fagskoler er regulert av Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven).

Organisering og styring

Fagskolen Diakonova AS er organisert som et aksjeselskap, og eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Rektor

Gry Ulvedalen blir Fagskolen Diakonovas første rektor. Ulvedalen tar fatt på oppgaven 1. november. 

Les mer om den nye rektoren

Styret for Fagskolen Diakonova AS

Styreleder

Solveig K. Bratseth

Arbeidende styreleder

Styremedlemmer

Anita Lyssand

Representant fra arbeidsliv og utdanning

Pål Thygesen

Arbeidslivsrepresentant

Hege Farnes Hildrum

Arbeidslivsrepresentant

Anne Mette Koch

Arbeidslivsrepresentant

Henning Skau

Studentrepresentant

Wenche Stensvold

Ansattrepresentant

Ståle Søbye

Varamedlemmer

  • Rekka Ljosland
  • Margrete Thorstad
  • Bendik Mong
  • Eli Anita Henriksen