Hopp til hovedinnhold

Om fagskolen

Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
Fagskolen Diakonova er en ideell fagskole innenfor helse og omsorg. Fagskolen har en diakonal, verdibasert og inkluderende profil.

Akkreditering

Fagskolen Diakonova og fagskoleutdanning i Aktiv omsorg for eldre er akkreditert av NOKUT. Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) som akkrediterer all norsk høyere utdanning.

Utdanninger som svarer på samfunnets behov

Fagskolen Diakonova skal tilby utdanninger som svarer på samfunnets behov, og gi muligheter for kvalifisering og utvikling til flere. Studietilbudet Aktiv omsorg for eldre skal gi kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å møte behovene for kvalifiserte yrkesutøvere i helse-, omsorg- og velferdstjenestene.

Organisering og styring

Fagskolen Diakonova AS er organisert som et aksjeselskap, og eies av Stiftelsen Diakonhjemmet, Haraldsplass diakonale stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS.

Ledelse

Gry Ulvedalen

Rektor

Styret for Fagskolen Diakonova AS

 • Solveig K. Bratseth, styreleder
 • Torkil Sletten
 • Tormod Korpås
 • Anita Lyssand
 • Hege F. Hildrum
 • Anne Mette Koch
 • Henning Skau, studentrepresentant
 • Wenche Stensvold, ansattrepresentant

Varamedlemmer

 • Rebekka Ljosland
 • Margrete Thorstad
 • Bendik Mong, studentrepresentant
 • Eli Anita Henriksen, ansattrepresentant