Hopp til hovedinnhold

Strategisk partnerskap med arbeidslivet

6 unge mennesker i et rom, to kvinner og fire menn. Kvinne med ryggen til rekker hånda i været.
6 unge mennesker i et rom, to kvinner og fire menn. Kvinne med ryggen til rekker hånda i været.
Fagskolen Diakonova har initiert et strategisk partnerskap med arbeidslivet gjennom et nylig etablert Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (RSA), med formålet å optimalisere synergier innen helsefaglig utdanning og praksis. Dette partnerskapet er rettet mot å oppnå spisskompetanse, stimulere innovasjon og forbedre kvaliteten på helsetjenester.

En kjernekomponent i dette partnerskapet er utviklingen av skreddersydde og kvalitetssikrede utdanninger for fagarbeidere innen kommunale og private helse- og omsorgstjenester, samt ved sykehus. Disse utdanningene er nøye tilpasset de aktuelle behovene og utfordringene i helsevesenet, og fokuserer på å tilby relevant kompetanse som er nært knyttet til kravene i arbeidslivet, for å sikre en høy standard.

"Vi ønsker å være en inkluderende fagskole som ivaretar både tradisjon og mangfold gjennom vårt samarbeid med relevante aktører i helsesektoren. Vår visjon er å tilby fleksible utdanningsmuligheter som støtter livslang læring og kompetanseutvikling innen helse- og omsorgssektoren," uttaler rektor ved Fagskolen Diakonova.

Dette partnerskapet åpner dørene for studenter til å dra nytte av praktisk erfaring gjennom praksisplasser og hospitering, noe som gir dem en dypere forståelse for det kliniske miljøet. Samtidig vil faglærere og helsepersonell delta i undervisning og utviklingsarbeid ved fagskolen, noe som fremmer kunnskapsutveksling og øker kompetansen i helsesektoren.

"Gjennom vårt engasjement for innovasjon og kvalitetssikring i helsefaglig utdanning og praksis, ser vi frem til å bidra til bærekraftig utvikling og sikre høy kvalitet på helsetjenestene. Dette partnerskapet vil være en verdifull ressurs for både studenter, faglærere og helsepersonell," legger rektoren til.

Forventningene er at dette partnerskapet vil berike studentopplevelsen, styrke karriereutviklingen for fagarbeidere og bidra til innovasjon i helsesektoren. Det vil også legge grunnlaget for et tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet, som er avgjørende for å møte de kommende utfordringene i helsevesenet.