Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Diakonova - Muligheter for flere

3 unge mennesker, fra venstre gutt og så to jenter. Jenta i midten ser mot oss
3 unge mennesker, fra venstre gutt og så to jenter. Jenta i midten ser mot oss
Fagskolen Diakonova er ikke bare en utdanningsinstitusjon, men et resultat av et tett samarbeid mellom eierne - Stiftelsen Diakonhjemmet, Stiftelsen Diakonova Haraldsplass og Ferd AS gjennom Fagskolen Diakonova Holding AS. Denne alliansen av eiere bringer med seg en rik arv av verdier, visjoner og kompetanse som definerer skolens identitet og retning.

Forpliktelse til medmenneskelighet

Diakonhjemmet, som den ledende eieren, har vært en sentral aktør i etableringen av Fagskolen Diakonova. Med sin visjon om å utdanne kommende helsearbeidere med ekte omsorg, har Diakonhjemmet forankret skolens virksomhet i verdier som medmenneskelighet, respekt og omsorg. Denne forpliktelsen til medmenneskelighet gjenspeiles i skolens engasjement i samfunnet og omsorgsarbeid.

Engasjert i helhetlig omsorg

Stiftelsen Diakonova Haraldsplass tilfører ytterligere dybde til skolens verdigrunnlag. Med sin forpliktelse til å utvikle helhetlig omsorg med en diakonal profil, bidrar Diakonova Haraldsplass med verdifull innsikt og erfaring som beriker skolens læringsmiljø. Denne arven former en kultur av inkludering, nestekjærlighet og samfunnsengasjement ved Fagskolen Diakonova.

Innovasjon og mangfold

Ferd AS bringer en ekstra dimensjon av mangfold og innovasjon til skolen gjennom sitt sosiale entreprenørskap. Ved å fokusere på å skape varige verdier og løse samfunnsproblemer, utfyller Ferd AS de tradisjonelle diakonale og kristne verdiene med en nyskapende tilnærming til utdanning. Denne kombinasjonen av verdier gir skolen et unikt fotfeste i utdanningslandskapet og gir studentene muligheter til å utvikle seg som engasjerte og ansvarlige samfunnsborgere.

Inkluderende læringsmiljø for alle

Gjennom et sterkt fokus på inkludering, nyskaping og brobygging, forplikter Fagskolen Diakonova seg til å være et inkluderende læringsmiljø som omfavner mangfold og individuell tilpasning. Verdigrunnlaget som skolen er forankret i, danner grunnlaget for et læringsmiljø preget av respekt, likeverd og medmenneskelighet. Det er gjennom disse verdiene og samarbeidet mellom eierne at Fagskolen Diakonova har som ambisjon å vokse til å bli en anerkjent aktør innen høyere yrkesfaglig utdanning, og gi muligheter for flere til å utvikle seg og bidra til samfunnet.