Hopp til hovedinnhold

Informasjonsmøte ved nytt studiested i Hurdal

18 mennesker oppstilt ved en flaggstang, både kvinner og menn
18 mennesker oppstilt ved en flaggstang, både kvinner og menn
Hurdal kommune og Fagskolen Diakonova inngikk i 2023 et samarbeid om å tilby høyere yrkesfaglig utdanning i Aktiv omsorg for personer med demens for ansatte i kommunehelsetjenesten. Samarbeidet omfattet alle kommunene i Gardermoregionen og studiestedet ble lagt til Hurdal.

Fredag 24.5.24 ble det første informasjonsmøtet gjennomført. Her deltok kommende studenter, ordfører Paul Johan Moltzau, virksomhetsleder for Helse og omsorg i Hurdal Gunn Frøydis Holtet, HR - leder Hurdal Bjørn Terje Mellesdal og virksomhetsleder Helse Gjerdrum Anne Guro Strøm. Fagskolen Diakonova var representert ved Tove Kittelsrud, som presenterte studiets innhold.

Flere og flere rammes av demens som en naturlig del av det at vi blir eldre. Målsetningen med studiet er å ha kompetente medarbeidere med kunnskap og ferdigheter til å møte personer med demens og deres pårørende på en god måte. 

Satsing på kompetanseutvikling øker den ansattes motivasjon for å bli i jobben og reduserer frivillig turnover og tidlig avgang.

Ordfører uttalte at han var veldig glad for at Hurdal kommune i samarbeid med Fagskolen Diakonova nå kan gi et studietilbud her lokalt i Hurdal. «Studiested Hurdal», er noe vi er stolte av å få til. I Gardermoregionen har vi i lang tid jobbet for å få etablert flere utdanningstilbud i kommunene våre og dette er ett av fokusområdene i strategisk næringsplan. Denne type videreutdanning er også svært relevant for lokalsamfunnet vårt, med tanke på at vi blir flere eldre. 

Studiet er samlingsbasert og desentralisert og passer godt for de som har jobbet i noen år og er i en fase av livet hvor de er etablert med familie og andre forpliktelser. Det er rett og slett et kortreist studietilbud som det gjør det mulig for flere å få løftet kompetansen.

Studiet er på deltid over to år, med ukentlige nettsamlinger. I tillegg legges det opp til en fysisk samling i måneden på Hurdal barneskole. Så langt er det kun Hurdal og Gjerdrum som er representert med studenter.  Men, det er fortsatt noen ledige studieplasser om det er flere som ønsker å starte.

Hurdal kommune vil i samarbeid med Fagskolen Diakonova, legge til rette for at studentene skal få ett godt og lærerikt studie.