Hopp til hovedinnhold
Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
En fremtidsrettet fagskole med studietilbud innenfor helse- og omsorgsfag

Forside

Dagens helsetjeneste er i stadig endring. Har du kompetansen som trengs i  arbeidshverdagen?

Studietilbud - Aktiv omsorg for eldre

Studiet gir deg oppdatert kompetanse og mulighet for nye og spennende arbeids- og ansvarsoppgaver.

Finn ut mer

Søking til studiet gjøres via Samordna opptak - frist 15. april. Du kommer til Samordna opptak ved å trykke "Søk her".

Søk her

Trenger du mer informasjon om søking finner du det nedenfor. Trykk på "slik søker du".

Slik søker du
Kontakt oss

Hvorfor ta fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere. Kompetansen du får, kan du ta i bruk direkte i arbeidslivet. For å sikre yrkesrelevansen samarbeider fagskolen tett med arbeidslivet.

!''

Fagskolen Diakonova har mottatt tilsagn om tilskudd på 8,2 millioner til fleksibel og desentralisert utdanning

Mottatt tilskudd skal benyttes til utvikling av fleksibel og desentralisert utdanning i kommunene Hurdal, Tinn, Tromsø og på Helgeland.

!''

Regjeringen viser vilje til satsning på fagskole og utvikling av nye fagskoletilbud

I dag har regjeringen Støre lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Det foreslås å gi NOKUT tilleggsbevilgning på 3,5 mill. kroner til blant annet arbeid med å etablere institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning, for å bidra til at NOKUT kan håndtere restansen av søknader om akkreditering av nye fagskoleutdanninger og bidra til å dekke omstillingskostnader i NOKUT.

Studenter utenfor skolebygning!''

Publisering av søkertall

HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) har i dag avholdt pressekonferanse om søkertallene til høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning.

Helsepersonell som har pause rundt et bord!''

Fagskolen Diakonova er med på å styrke kompetansen i helsesektoren

Med innvilgede midler til utviklingsprosjekter skal Fagskolen Diakonova bidra til å styrke tiltrengt kompetanse innen helse og omsorg.

Flere nyheter