Hopp til hovedinnhold

Studentdemokrati

Studentorganet FD består av samtlige klassetillitsvalgte ved fagskolen og utgjør generalforsamlingen, det øverste studentdemokratiske organet ved fagskolen. Studentorganet skal sikre at studentenes interesser blir ivaretatt. Dette kan være forhold i forbindelse med læringsmiljø, studentvelferd, studiekvalitet eller andre studentpolitiske saker.

Studentorganet kan velge eget styre som er direkte talerør mot rektor. 

Studentorganet FD (generalforsamlingen) bestemmer vedtektene og velger studentleder. 

I løpet av skoleåret skal det minst være én felles samling. Rektor har minst ett møte per semester med studentorganet, det legges til rette for flere møter ved behov. 

Studentrepresentasjon

Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene. Studenter skal være representert i alle kollegiale organer som tildeles beslutningsmyndighet ved en fagskole. For Fagskolen Diakonova gjelder dette i følgende organer: 

 • Fagskolens styre 
  Styrerepresentant: Studentleder 
  Vararepresentant: Studentnestleder 
 • Den lokale klagenemnden 
  To studentrepresentanter med personlige vara 
 • Fagskolens skikkethetsnemnd 
  To studentrepresentanter (kan være eksterne ved felles skikkethetsnemd) 
 • Fag- og læringsmiljøutvalget 
  En representant/tillitsvalgt for hvert kull/klasse i studieprogrammene 
 • Råd for samarbeid med arbeidslivet 
  En representant/tillitsvalgt for hvert fagområde 
 • Fagråd for studieprogram 
  En representant/tillitsvalgt for hvert kull/klasse i studieprogrammene 
 • Komitéer og utvalg - Studentorganet har anledning til å nedsette én eller flere komitéer og / eller utvalg for å gjøre greie for og / eller arbeide for å løse eventuelle gitte problemer 

Studentorganet for skoleåret 2023-2024

Rebecca Gjertsen

Studentleder

Julie Andersen

Studentnestleder

Rose-Hélène Albane Nordli

Medlem

Aldis Eyglo Bragason

Medlem

Kontaktinformasjon til Studentleder 

Navn: Rebecca Gjertsen
Mobil: 406 06 691
E-post: rebecca.gjertsen@outlook.com