Hopp til hovedinnhold

Studentombud

Marit Elizabeth Sand Solvik er studentombud for studentene ved Fagskolen Diakonova, VID Vitenskapelige Høgskole, Høyskolen Kristiania, NLA Høgskolen, Høgskolen i Molde, Dronning Mauds Minne Høgskole og Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Et studentombud er en uavhengig aktør med juridisk kompetanse. Studentombudet skal både være et lavterskeltilbud for studenter og en uavhengig bistandsperson som kan gi råd og bistand i saker knyttet til studiesituasjonen. Studentombudet skal påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og bidra til at saker kan løses nærmest der de oppstår. Ombudet har ikke selv myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av andre enheter eller beslutningsorganer ved utdanningsinstitusjonen.

Ta kontakt med studentombudet om du trenger hjelp med:

 • Spørsmål om rettigheter og plikter du har som student
 • Råd eller hjelp i studiesituasjonen
 • Utfordringer som student og du ikke vet hvor du skal henvende deg
 • Mistanke om fusk
 • Gjennomlesing av søknader og klager til utdanningsinstitusjonen din
 • Bistand når du vurderer å varsle om trakassering
 • Møter mellom deg og institusjonen (nøytral tredjepart)

Marit Elizabeth Sand Solvik

Studentombud

Kontaktinformasjon til studentombudet:

 • Epost: studentombudet@kristiania.no 
 • Mobil 982 89 226 
 • Studentombudet vil ta kontakt innen to virkedager
 • Studentombudet er tilgjengelig i kjernetiden fra 09.00 - 15.00