Hopp til hovedinnhold

Si fra

5 kvinner i et rom, kvinnen i midten rekker hånden i været
5 kvinner i et rom, kvinnen i midten rekker hånden i været
Vi ønsker at din studiehverdag skal være så optimal som mulig, preget av et inkluderende og trygt læringsmiljø. Ditt engasjement er avgjørende for å oppnå dette og vi oppfordrer deg til å si fra hvis det er noe du er fornøyd med eller om noe må forbedres, spesielt når det gjelder alvorlige eller kritikkverdige forhold.
  • Har du noe på hjertet, men usikker på hvor du skal henvende deg? 
  • Har du allerede sagt ifra, men føler deg ikke hørt?
  • Vi ønsker både ris og ros, små og store innspill 
  • Du kan være trygg på at alle henvendelser blir lest og besvart 

Avvik

Avvik kan oppstå i ulike former innen utdanning og læringsmiljø, og dette kan påvirke din studiehverdag. Det kan være alt fra feil i informasjonsflyt til problemer med eksamensordninger eller utstyr. 

Før du melder inn avvik, oppfordrer vi deg til å gi dine innspill via de vanlige kanalene. Hvis du ikke får tilstrekkelig oppfølging, kan avvik medes inn. 

I tilfeller der avvik ikke håndteres i tråd med regelverket, oppfordres du til å varsle på e-post til sifra@fagskolendiakonova.no

Du kan lese mer om avvik her: Retningslinjer for melding, håndtering og oppfølging av avvik - utdanning og læringsmiljø

Ulike måter å si fra på

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling handler om å si fra om mulige kritikkverdige forhold ved skolen. Det kan være hendelser du har observert eller opplevd selv, som for eksempel trakassering eller uønsket atferd. Slike brudd bør rapporteres umiddelbart. Alle henvendelser som kan indikere alvorlige og kritikkverdige forhold i tilknytning til utdanning og læringsmiljø, blir behandlet som et varsel, og skal ikke meldes inn som avvik i epost. 

Vi oppfordrer alle studenter til å benytte varslingsskjema for å melde om kritikkverdige forhold, slik at saken blir håndtert på riktig måte. 

Hva skolen gjør ved varsling

Sentralt varslingsmottak er første mottaker av alle varsler sendt inn via varslingsskjema. Varslingsmottaket foretar en første vurdering av varslene med utgangspunkt i alvorlighetsgrad og innhold og sender deretter sakene til ansvarlig leder for videre behandling. 

Du kan lese mer om varsling her: Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold - for studenter

Du kan finne opplæring og veiledning om hva du skal gjøre i en krisesituasjon på nettstedet sikresiden

Her finner du vår kontaktinformasjon