Hopp til hovedinnhold

Opptakskrav

Pleier hjelper gammel mann med puslespill
Pleier hjelper gammel mann med puslespill
Her kan du lese om opptakskravene til studiet Aktiv omsorg for eldre.

Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i 

  • Aktivitørfaget
  • Ambulansearbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Omsorgsarbeiderfaget

eller vitnemål som Aktivitør (1974-1995) eller Hjelpepleier (1963-2006).

Betinget opptak ved sen fagprøve

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått fagprøve innen første semester.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse, jf. § 15 i lov av 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). 

Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk fag- eller yrkesopplæring kan gis opptak på grunnlag av formell kompetanse dersom opplæringen er godkjent som sidestilt med norsk vitnemål og fagbrev.

Språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav i norsk.

Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Kunnskaper i norsk dokumenteres med én av følgende prøver:
a) Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring
b) Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
c) Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
d) Skriftlig test i norsk, høyere nivå ("Bergenstesten"), med minimum 450 poeng eller "bestått etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009.
e) Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B1 i alle    delferdigheter, jf. lov 6. november 2020 nr. 127 om integrering gjennom opplæring,        utdanning og arbeid (integreringsloven) § 37.