Hopp til hovedinnhold

Presentasjon av faglærerne

Ved Fagskolen Diakonova har vi foreløpig tre faglærere, Siri i Bergen og Tove og Unni i Oslo.

Siri Wahl Grøneng

Siri er studiekoordinator og faglærer ved studiested Bergen i studieprogrammene Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer og Aktiv omsorg for personer med demens. Siri har høyere utdanning i bevegelsesvitenskap og administrasjon og ledelse.

Tove Kittelsrud

Tove er faglig ansvarlig ved Fagskolen Diakonova. Hun har ansvar for studieprogrammene Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer og Aktiv omsorg for personer med demens, og underviser i begge studieprogrammene. Tove har høyere utdanning i sykepleie og yrkespedagogikk og mange års erfaring som lærer fra helsearbeiderfag på videregående skole.

Unni Henriksbø

Unni er utdannet vernepleier og har erfaring fra både dag- og døgntilbud i helse- og omsorgssektoren. Hun har jobbet med barn, ungdom og voksne med ulike grader av utviklingshemming, og vært med på å planlegge og etablere ulike individuelt tilpassede boformer i flere kommuner og bydeler. I tillegg har hun mye erfaring fra opplæring og ferdighetsutvikling hos barn og unge med autisme.

Unni er godkjent veileder og underviser i noen emner i studieprogrammene Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer og Aktiv omsorg for personer med demens ved studiested Oslo.