Hopp til hovedinnhold

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Person som sitter med hodet i fanget med grå hettegenser trukket over hodet
Person som sitter med hodet i fanget med grå hettegenser trukket over hodet
Utdanningen skal gi økt kompetanse for å kunne jobbe med personer med psykiske lidelser, rusmiddelproblematikk og samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser). Utdanningen skal også ha fokus på det helsefremmende og forebyggende arbeidet innen psykisk helsearbeid og rusarbeid i et folkehelseperspektiv.

Oppstart: Høst 2025

 • Studiekode: FDPHRNS
 • Studiepoeng: 60
 • Varighet: 2 år - nettbasert med samlinger
 • Sted: Bergen og Oslo
 • Semesteravgift: Kr 600,-

Dersom du ønsker å se fullstendig studieplan, trykk Studieplan.

Studieplan

Opptakskrav

Mer informasjon om opptakskrav finner du ved å trykke på Opptakskrav.

Opptakskrav

Emner

 • 00PHRA - Etikk, samhandling og kommunikasjon – 10 studiepoeng
 • 00PHRB - Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid – 10 studiepoeng
 • 00PHRC - Psykiske lidelser og ruslidelser, behandlingstiltak og oppfølging – 10 studiepoeng
 • 00PHRD - Målrettet miljøarbeid – 10 studiepoeng
 • 00PHRE - Praksis i psykisk helsearbeid og rusarbeid – 10 studiepoeng
 • 00PHRF - Fordypning i psykisk helsearbeid og rusarbeid – 10 studiepoeng

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter endt utdanning vil du inneha oppdatert og spesialisert kompetanse som kan bidra til at du får andre arbeids- og ansvarsoppgaver. Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid skal utdanne reflekterte yrkesutøvere som med høy yrkesetisk forståelse tar initiativ til, organiserer og iverksetter tiltak i samarbeid med tjenestemottaker, deres pårørende, medarbeidere, andre yrkesgrupper, bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillige innenfor helse- og omsorgssektoren.

Fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid og rusarbeid kvalifiserer blant annet for arbeid innen rusomsorg og psykisk helse i (listen er ikke uttømmende):

 • Kommunal helse- og omsorgstjeneste
 • Spesialisthelsetjeneste
 • Bo- og omsorgssentre
 • Rehabiliteringssentre og aktivitetssentre
 • Ungdomsklubber, barnehager, skoler og skolefritidsordninger
 • Oppfølging av arbeidstrenings- og attføringstiltak
   

Arbeids- og undervisningsformer

 • Ressursforelesning
 • Seminarer
 • Ferdighetstrening/simulering
 • Audiovisuell undervisning
 • Refleksjonsgrupper og gruppearbeid
 • Problembasert læring (PBL)
 • Flipped classroom
 • Praksisstudier
 • Oppgaver, selvstudier, egeninnsats

Studiet inkluderer en praksisperiode på 8 uker.

Har du flere spørsmål - kontakt oss gjerne. 
Epost - post@fagskolendiakonova.no