Hopp til hovedinnhold

Spørsmål og svar - Starte utdanning etter mange år i arbeidslivet

Jente som sitter med en kopp i hendene og ser tankefull ut av vinduet
Jente som sitter med en kopp i hendene og ser tankefull ut av vinduet
Det er naturlig at det kan dukke opp spørsmål når du vurderer å gå tilbake til skolebenken etter mange år i arbeid. Kanskje du finner svar på det du lurer på nedenfor?

Jeg har vært mange år i arbeidslivet. Hvorfor bør jeg vurdere å gå tilbake til skolebenken?

Å øke din kompetanse gjennom fagskolestudier innen helse- og omsorgsfag kan åpne dører for karriereutvikling, gi deg økt faglig dybde, og oppdatere deg på de nyeste praksisene i feltet. Dette kan gi deg et solid fundament for å håndtere komplekse pasientsituasjoner og styrke din rolle som fagperson.

Hvordan kan jeg kombinere studier med arbeid?

Fagskolen gir deg muligheten til å tilpasse studiene til din livssituasjon ved å tilby fleksible studieprogrammer. Med deltid og nettbaserte studier kan du skreddersy din studiesituasjon for å tilpasse den til både arbeid og familie. Det er viktig å planlegge godt, kommunisere med arbeidsgiver, og å delegere ansvar hjemme for å oppnå en god balanse mellom studier og arbeid.

Bør jeg være bekymret for å gå tilbake til eksamens- og arbeidskrav etter så mange år?

Vi i Fagskolen Diakonova forstår utfordringene ved å komme tilbake til skolen etter mange år i arbeid. Vi står klare til å støtte deg gjennom hele studieprosessen. Våre faglærere er tilgjengelige for å gi deg hjelp med å gjennomføre eksamens- og arbeidskrav. Vi tilbyr også ressurser som studiehjelp og veiledning for å sikre at du føler deg trygg og godt forberedt når du står overfor disse utfordringene.

Hva om jeg føler meg usikker som ny student?

Det er helt normalt å føle seg litt usikker når man vender tilbake til skolen. Vær trygg på at mange av dine medstudenter deler lignende følelser. For å trives, anbefaler vi å delta aktivt i klassediskusjoner, benytte deg av læringsgruppen som mulighet til å dele erfaringer, og fokusere på å bygge et støttende nettverk med dine medstudenter. Dette vil ikke bare gjøre læringsmiljøet mer inkluderende, men også bidra til en berikende opplevelse for alle.

Hva med økonomi, hvordan får jeg råd til å gjennomføre praksis i tillegg til studiene?

For studenter som allerede er i relevant arbeid i forhold til studiene, er det fullt mulig å ta praksis som et utviklingsprosjekt på din nåværende arbeidsplass. Dette gir deg muligheten til å anvende studiene direkte på ditt eget arbeidsområde og samtidig bygge relevant erfaring. For de som ikke har et relevant arbeid vil fagskolen ta ansvar for å skaffe en egnet praksisplass. Ønsker du å skaffe din egen praksisplass så har du anledning til det, men skolen må godkjenne denne. 

Hvordan kan jeg dra nytte av studiene for å bli tryggere i min nåværende jobb innen helse- og omsorgssektoren?

Bruk studiene som en plattform for å utvikle spesifikke ferdigheter som er relevante for den delen av helse- og omsorgssektoren du arbeider i, eller har et ønske om å arbeide i. Du kan også diskutere muligheten for å gjennomføre tiltak i forhold til din nye kompetanse på din nåværende arbeidsplass. Ved å fokusere på konkrete forbedringsområder og bruke studiene strategisk, kan du øke din kompetanse og føle deg tryggere i å håndtere utfordringer og levere høy kvalitet i ditt arbeid.

Hvordan kan jeg finansiere mine studier i tillegg til mange forpliktelser?

Du kan undersøke flere finansieringsmuligheter, som muligheter for lån og stipend gjennom Statens Lånekasse for utdanning. Hvis du er medlem av en fagforening, kan du også undersøke om de tilbyr utdanningsstipend. Ta kontakt med din arbeidsgiver for å se på muligheter for økonomisk støtte. Det er verdt å merke seg at studiene ved Fagskolen Diakonova i seg selv er gratis, med unntak av en liten semesteravgift.

Hvordan kan jeg overbevise arbeidsgiver om verdien av videreutdanning på fagskole?

Overfor arbeidsgiver kan du tydeliggjøre de konkrete fordelene som videreutdanningen vil gi arbeidsplassen. Fremhev ikke bare personlig vekst, men også hvordan oppdatert kunnskap og ferdigheter vil direkte bidra til å forbedre omsorgsnivået for den brukergruppen du arbeider med. Du kan understreke at dette ikke bare er en investering i egen utvikling, men en investering for arbeidsplassen ved å forsterke omsorgskvaliteten og øke effektiviteten. Jo tydeligere du kan vise de konkrete gevinster og forbedringer som kan oppnås, desto mer sannsynlig er det at arbeidsgiveren vil se verdien av din videreutdanning. Du kan også inkludere informasjon om at det er mulig for arbeidsgiver å søke støtte for utdanningen hos statsforvalter før søknadsfristen, rundt 1. mars.

Jeg er litt utdatert når det gjelder ny teknologi, bør jeg bekymre meg for begrensede digitale ferdigheter?

Det er helt forståelig å føle bekymring for at de digitale ferdigheter er litt begrensede. Fagskolen Diakonova forstår disse utfordringene, og vi er klare til å gi støtte og hjelp så langt vi kan. Våre studier benytter kjente plattformer som Teams og lignende, og de aller fleste blir raskt trygge på bruken av disse verktøyene. Fagskolen vil støtte deg gjennom denne prosessen, og det er lagt til rette for opplæring og veiledning for å styrke dine digitale ferdigheter på dette området. Vi skal bidra til at du føler deg trygg med de digitale plattformene som kreves i studiet.

Jeg er bekymret for at det blir vanskelig å kombinere jobb, studier og familieliv. Hvordan kan jeg håndtere dette?

Fagskolen Diakonova ønsker å gi deg noen konkrete råd for å hjelpe deg med å kombinere disse. Først og fremst vil vi råde deg til å lage en realistisk timeplan som tar hensyn til studier, arbeid og familiære forpliktelser. Sett av faste studie- og arbeidstider, og tid til familien. Prioriter oppgavene dine basert på viktighet og tidsrammer for å sikre at du fokuserer på det mest nødvendige først. Kommuniser tydelig med familiemedlemmer og involver dem i planleggingsprosessen. Forklar viktigheten av studiene og fortell at det er viktig at de støtter deg. Ta det også opp med arbeidsgiveren din og utforsk muligheter for støtte, som f.eks. noen studiedager og fri til eksamen.  Ikke glem å inkludere tid for egenomsorg i timeplanen din, det er avgjørende for å opprettholde trivsel i hverdagen. Ved å iverksette disse rådene, kan du bedre forberede deg til å håndtere utfordringen med å balansere jobb, studier og familieliv.

Hvilke konkrete fordeler kan jeg forvente å oppnå i min nåværende jobb etter å ha fullført fagskolestudiene?

Etter fullføring av fagskolestudiene har du oppnådd oppdatert kunnskap om beste praksis innenfor ditt valgte studieområde, og utviklet en forbedret forståelse for komplekse utfordringer knyttet til faget. Disse kompetansene vil direkte bidra til å forbedre kvaliteten på tjenestene du tilbyr og øke din generelle trygghet i din nåværende arbeidssituasjon.

Utdanningene legger stor vekt på grundig utvikling av kunnskap og ferdigheter knyttet til observasjon, vurdering og å imøtekomme ulike pasienters behov innenfor det valgte fagområdet. En betydelig del av utdanningene vil være rettet mot å gi studentene praktisk erfaring og ferdigheter i å håndtere situasjoner som er relevante for deres studieområde. Dette inkluderer også etisk forsvarlig samhandling med ulike brukergrupper, effektiv kommunikasjon og ulike omsorgsbehov.

Studietilbud 

Ønsker du å lese mer om de ulike studiene vi tilbyr, trykk på knappen merket "Til studietilbud" nedenfor.

Til studietilbud

Ledige studieplasser

Dersom du vil søke ledig studieplass, trykk på knappen "Ledige studieplasser" nedenfor. Da kommer du direkte til Samordna opptak hvor du kan se og søke ledige studieplasser. Opptaket skjer fortløpende hver uke.

Ledige studieplasser

Har du flere spørsmål - kontakt oss gjerne. 

Epost - post@fagskolendiakonova.no