Hopp til hovedinnhold

Personvern og GDPR

Bilde av hengelås over tastatur
Bilde av hengelås over tastatur
Om du er søker, student eller ansatt, så skal Fagskolen Diakonova behandle dine personopplysninger forsvarlig og i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

På denne siden kan du finne ulike retningslinjer for håndtering av personopplysninger i Fagskolen Diakonova og vår personvernerklæring. Personvernerklæringen beskriver hvordan Fagskolen Diakonova håndterer personopplysninger. Personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, hvordan de behandles, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke rettigheter du har til innsyn, korrigering og sletteing og hvem du kan kontakte om personopplysningene dine.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende for om en opplysning er en personopplysning, er om opplysningen kan identifisere en konkret person slik som for eksempel navn, adresse, bilde, film, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og fødselsnummer.

Hvorfor og hvordan behandler Fagskolen Diakonova personopplysninger?

Gjennom sin utdanningsvirksomhet er det nødvendig for Fagskolen Diakonova å behandle personopplysninger for ansatte, studenter, søkere og eksterne samarbeidspartnere og deltakere i ulike aktiviteter fagskolen har ansvar for.

Fagskolen Diakonova forholder seg til et sett med regler for behandling av personopplysninger som bygger på noen grunnleggende prinsipper i europarådskonvensjonen, retningslinjer fra OECD og EUs personverndirektiv/personvernregler som trådte i kraft i 2018.

Kjernen i prinsippene er å styrke rettighetene til enkeltpersoner når det gjelder personvernet, og skjerpe institusjoners plikt til forsvarlig behandling. Formålet med reglene er å ivareta den enkeltes rett til kontroll og medbestemmelse om hva høgskolen gjør med personopplysningene.

Personvernerklæring

Personvernforordningen (GDPR)

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Datatilsynets personvernprinsipper

Hvordan kan jeg få innsyn i opplysningene Fagskolen Diakonova har lagret om meg?

Rett til innsyn og retting av personopplysninger

Skjema for innsynsbegjæring

Fagskolens rutiner og retningslinjer for GDPR

Avvikshåndtering ved brudd på personopplysningssikkerheten

Retningslinjer for bruk av video til gjennomføring av intervjuer i studentoppgaver

Retningslinjer for klassifisering og lagring av informasjon, samt daglig informasjonssikkerhet

Rammeverk for behandling av personopplysninger for Fagskolen Diakonova

Samtykkeerklæring for foto og film

Personvernombud for Fagskolen Diakonova

Personvernombud ved Fagskolen Diakonova er Nancy Yue Liu.

Se kontaktopplysninger