Hopp til hovedinnhold

Fagskolen Diakonova er tildelt 80 nye studieplasser

Studietilbudene ved Fagskolen Diakonova er tilrettelagt slik at studentene kan kombinere utdanningen med jobb. Fra venstre: Dagens Oslostudenter Mohja Yakhlef og Milashu Fiseha Ghilamichael
Fagskolen Diakonova ble nylig tildelt studieplasser i Oslo og Bergen. Det er et viktig bidrag til å møte de utfordringene som helse- og omsorgssektoren står overfor.

Fagskolen Diakonova har nylig blitt tildelt 80 studieplasser til sine utdanningstilbud Aktiv omsorg for eldre med helseutfordringer og Aktiv omsorg for personer med demens

-For å opprettholde høy standard på helse- og omsorgstjenester i samfunnet er det avgjørende å utdanne og kvalifisere flere fagpersoner innen helse- og omsorgssektoren, sier Gry Ulvedalen som er rektor for Fagskolen Diakonova. -Utdanningstilbudene våre er nært knyttet til kompetansebehov i regionene Oslo og Bergen. 

Framtiden i fokus 

De tildelte studieplassene vil gi enda flere muligheten til å ta høyere yrkesfaglig utdanning innenfor ulike områder av helse- og omsorgssektoren. Fagskolen Diakonova utdanner studenter med tanke på behovene i framtiden for å sikre at studentene er godt rustet til å ta på seg ulike roller i sektoren. 

Utdanningstilbudene legger vekt på ferdighetstrening og simulering, slik at studentene opplever aktivitetsfremmende undervisning. For de kandidatene som ikke er i relevant arbeid, vil fagskolen skaffe praksisplasser. Kandidater som allerede er i relevant arbeid, kan gjennomføre praksisstudiene på egen arbeidsplass. 

-Vi er glade for å kunne tilby disse studieplassene til kvalifiserte søkere, sier Ulvedalen. -Vi har utviklet spennende og fleksible utdanningstilbud som inkluderer nettbaserte utdanninger og deltidsstudier tilpasset studentenes behov. Studentene kan være i arbeid under utdanning og delta i samlinger i nærheten av der de bor, legger hun til. 

Rekrutteres direkte inn i arbeidslivet 

Utdanningene er gratis, og fagskolen rekrutterer studenter nå. Ulvedalen oppfordrer arbeidsgivere og potensielle studenter til å ta kontakt for nærmere informasjon. Hun understreker at utdannede studenter kan rekrutteres direkte inn i arbeidslivet. Dette er en betydelig fordel for både studenter og arbeidsgivere. 

 

Kontakt oss