Hopp til hovedinnhold

Realkompetansevurdering

Illustrasjonsfoto - pasient og ansatt med tommel opp
Illustrasjonsfoto - pasient og ansatt med tommel opp
Skal du søke om opptak til fagskoleutdanning uten at du oppfyller det formelle opptakskravet? Dersom du er 23 år eller eldre har du mulighet for å bli realkompetansevurdert.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse du har tilegnet deg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller annet. 

Realkompetanse vurderes mot opptakskrav 

Realkompetansen blir vurdert mot det formelle opptakskravet for utdanningen du skal søke på. Dersom du ønsker å bli realkompetansevurdert til flere studietilbud, må det gjøres en realkompetansevurdering for hvert tilbud, dersom de har ulike opptakskrav. 

Skjema for egenvurdering må fylles ut 

I skjema for egenvurdering skal du krysse av for punkter for kartlegging av kompetanse, begrunne hvorfor du ønsker å ta studiet og sette opp en oversikt over relevante arbeidsoppgaver du har utført. Skolen vil vurdere skjemaet for egenvurdering og eventuelt kalle deg inn til en fagsamtale ved behov. 

Dette må du gjøre 

  • Se på opptakskravet for studietilbudet du vil søke på. 
  • Kontakt skolen på Epost for å få tilsendt skjema for egenvurdering.
  • Dersom du har behov for veiledning om hvordan du skal fylle ut skjemaet, så hjelper vi deg gjerne med mer informasjon. Trykk på Kontakt oss, så finner du vår kontaktinformasjon. 
  • Når skjema for egenvurdering er ferdig, laster du det opp sammen med annen dokumentasjon i søknaden din i Samordna opptak. 

Dette gjør fagskolen 

  • Fagskolen veileder deg om utfylling av skjema for egenvurdering, dersom du har behov for det. 
  • Fagskolen vurderer skjema for egenvurdering
  • Fagskolen kontakter deg dersom de ser behov for en fagsamtale. 
  • Fagskolen vil informere deg om vedtak etter realkompetansevurderingen. 

Hva er en fagsamtale? 

Med utgangspunkt i mottatt skjema for egenvurdering og dokumentasjon, kan det være behov for å gjennomføre en fagsamtale med deg for å avklare om du er kvalifisert for opptak. Skolen vil i så fall kontakte deg i forkant av samtalen og informere deg om hva du bør forberede deg på.

Kontakt oss