Hopp til hovedinnhold

Palliasjon

Døende eldre mann i seng, med to kvinner ved sengekanten
Døende eldre mann i seng, med to kvinner ved sengekanten
Utdanningen skal gi økt kompetanse i initiativ til å utføre palliasjon til alvorlig og uhelbredelig syke pasienter i alle aldre. Palliasjon er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med alvorlig og uhelbredelig sykdom. Lindring av pasientens fysiske smerter og andre plagsomme symptomer står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle behov.

Oppstart: Høst 2025

 • Studiekode: FDPALNS
 • Studiepoeng: 30
 • Varighet: 1 år - nettbasert med samlinger
 • Sted: Bergen og Oslo
 • Semesteravgift: Kr 600,-

Trykk på knappen "Studieplan" nedenfor dersom du ønsker å se studieplanen.

Studieplan

Målet med palliasjon er best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende. Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen, men ser på døden som en del av livet. Studentene skal etter fullført utdanning kunne identifisere og ivareta palliasjon til pasienter uavhengig av alder, i og utenfor institusjon, samt bistå deres pårørende.

Opptakskrav

Mer informasjon om opptakskrav finner du ved å trykke på knappen  "Opptakskrav" nedenfor.

Opptakskrav

Emner

 • 00PALA - Innføring i palliasjon – 15 studiepoeng
 • 00PALB - Den alvorlig syke og døende pasienten – 15 studiepoeng

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoleutdanning innen palliasjon gjør deg kvalifisert for arbeid innen pleie av alvorlig syke og døende. De fleste jobbene finner du i kommunehelsetjenesten på palliativ enhet i sykehjem, sykehjemsavdelinger eller åpen omsorg. Du kan også jobbe innenfor spesialisthelsetjenesten på sykehusavdelinger, i poliklinikker eller på onkologiske avdelinger.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Ressursforelesning
 • Seminarer
 • Ferdighetstrening/simulering
 • Audiovisuell undervisning
 • Refleksjonsgrupper og gruppearbeid
 • Problembasert læring (PBL)
 • Flipped classroom
 • Praksisstudier
 • Oppgaver, selvstudier, egeninnsats

Studiet inkluderer en praksisperiode på 6 uker.

Har du flere spørsmål - kontakt oss gjerne. 
Epost - post@fagskolendiakonova.no