Hopp til hovedinnhold

Praktisk informasjon

Her finner du informasjon du kan trenge som student ved Fagskolen Diakonova.

Studentens rettigheter og ansvar

Studentens rettigheter og ansvar er regulert i Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Fagskolen Diakonova, samt Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven)

Som student er du ansvarlig for å gjøre deg kjent med gjeldende krav og vilkår.

Politiattest

Det kan være at studiet du skal ta hos oss krever at du leverer politiattest. Du kan lese mer om det her. 

Politiattest

Stipend og lån

Når du har fått tilbud om og takket ja til studieplass, kan du sende søknad om stipend og lån til Statens Lånekasse for utdanning.

Du må ha studieplass før du søker og søknadsfristene er:

15. november for hele året eller bare høstsemesteret

15. mars for vårsemesteret

Utbetaling finner først sted etter at skolen har registrert deg som møtt til studiestart. For nettstudenter vil oppmøte være digital skolestart.

Studenter som er forhindret fra å møte til skolestart, må gi beskjed til skolen om dette på epost post@fagskolendiakonova.no. Dersom skolen ikke mottar slik beskjed, forbeholder skolen seg retten til å gi plassen til søkere på eventuell venteliste.

Lånekassen

Studiekostnader

Som student ved Fagskolen Diakonova betaler du kr 500,- i semesteravgift.

I tillegg kommer kostnader til innkjøp av pensumlitteratur og utstyr. Du vil trenge egen PC.