Hopp til hovedinnhold

Aktiv omsorg for personer med demens

Eldre dame og ung jente smiler og ser i en bok
Eldre dame og ung jente smiler og ser i en bok
Her kan du lese om opptakskravene til studiet Aktiv omsorg for personer med demens.

Utdanningen retter seg mot fagarbeidere i helsetjenesten som ønsker kompetanseheving og fordypning innenfor Aktiv omsorg for personer med demens.

Opptak til utdanningen skjer på grunnlag av fullført og bestått videregående opplæring innen helsefag med:

 • fagbrev i helsearbeiderfaget
 • fagbrev i omsorgsarbeiderfaget 
 • fagbrev i aktivitørfaget
 • fagbrev i ambulansearbeiderfaget
 • vitnemål som hjelpepleier (1963-2006)
 • vitnemål som aktivitør (1974-1995)

Betinget opptak ved sen fagprøve

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve innen første semester etter opptak.

Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret kan tas opp på grunnlag av tilsvarende realkompetanse, jf. § 15 i lov av 8. juni 2018 nr. 28 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Eksempler på realkompetanse er vitnemål fra videregående skole (uten fagbrev) innen helse- og idrettsfag, vitnemål fra høyere utdanning innen helse- og idrettsfag, samt relevant arbeidserfaring.

Opptak på grunnlag av utenlandsk utdanning

Søkere med utenlandsk fag- eller yrkesopplæring kan gis opptak på grunnlag av formell
kompetanse dersom opplæringen er godkjent som sidestilt med norsk vitnemål og fagbrev.

Språkkrav for søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med bestått og fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak uten tilleggskrav i norsk.

Søkere med fullført og bestått treårig videregående opplæring fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk. Kunnskaper i norsk dokumenteres med én av følgende prøver:

 1. Bestått norsk med 393 timer fra videregående opplæring
 2. Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 3. Bestått eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 4. Skriftlig test i norsk, høyere nivå («Bergenstesten»), med minimum 450 poeng eller «bestått» etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009

Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B1 i alle delferdigheter, jf. lov 6. november 2020 nr. 127 om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) § 37.

Politiattest må leveres ved oppstart av utdanningen.

Har du flere spørsmål - kontakt oss gjerne. 

Epost - post@fagskolendiakonova.no