Hopp til hovedinnhold

Integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning

Den nye Fagskolen Diakonova har blitt tildelt to millioner kroner i prosjektmidler for å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse utlyste en konkurranse om prosjektmidler som skal gå til å utvikle, prøve ut og evaluere modeller for bruk av moduler innen høyere yrkesfaglig utdanning rettet mot flyktninger. Fagskolen Diakonova søkte, vant konkurransen, og ble tildelt et tilskudd på to millioner kroner. Dette er et pilotprosjekt som Fagskolen skal utvikle gjennom to år. Målet med prosjektet er å bidra til flykningers deltakelse i høyere faglig utdanning, i arbeidslivet og i sosialt nettverk.

Høyere yrkesfaglig utdanning fyller behov i et samfunnsperspektiv, ved å gi gode muligheter for utdanning utover videregående opplæring til grupper som er lite representert i universitets- og høyskolesektoren.

Rekrutteringsgrunnlaget i høyere yrkesfaglig utdanning er bredt, og burde kunne omfatte flyktninger med helsefaglig bakgrunn som igjen kan rekrutteres ut i arbeidslivet. Fagskolen Diakonova satser på opplæring av lærere i rehabiliterende undervisning og traumebevissthet, og tilpassa undervisning for flyktninger.  Prosjektet skal bidra til å se på flyktninger som en ressurs, og som vil gjøre dem i stand til å gå inn i en utviklende jobb innenfor helse og omsorg.  Prosjektet ledes av Fagskolen Diakonova i samarbeid med Caritas Norge, Fagbokforlaget, Virke, Grefsenhjemmet, Fagforbundet, Diakonhjemmet Omsorg, Siljuslåtten Sykehjem, KS og NAV Oslo.