Hopp til hovedinnhold
Studenter utenfor skolebygning
Studenter utenfor skolebygning
En fremtidsrettet fagskole med studietilbud innenfor helse- og omsorgsfag

Forside

Dagens helsetjeneste er i stadig endring. Har du kompetansen som trengs i  arbeidshverdagen?

Studietilbud - Aktiv omsorg for eldre

Studiet gir deg oppdatert kompetanse og mulighet for nye og spennende arbeids- og ansvarsoppgaver.

Finn ut mer

Vi har fortsatt noen ledige studieplasser i Bergen og Oslo. Søking til studiet gjøres via Samordna opptak. Du kommer til Samordna opptak ved å trykke "Søk her". Suppleringsopptak skjer fortløpende ukentlig hver onsdag (bortsett fra uke 29 og 30)

Søk her

Trenger du mer informasjon om søking finner du det nedenfor. Trykk på "slik søker du".

Slik søker du
Kontakt oss

Hvorfor ta fagskoleutdanning?

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning for fagarbeidere. Kompetansen du får, kan du ta i bruk direkte i arbeidslivet. For å sikre yrkesrelevansen samarbeider fagskolen tett med arbeidslivet.

!''

Feiring av offisiell åpning i Oslo 28. august og Bergen 29. august

Rektor Gry Ulvedalen ønsket det første kullet med studenter velkommen, først i Oslo og deretter i Bergen.

Saks som klipper over rødt bånd!''

Offisiell åpning av Fagskolen Diakonova

Offisiell åpning av Fagskolen Diakonova finner sted på studiested Oslo 28. august og studiested Bergen 29. august.

Tre damer og tre menn !''

Ny utdanning - Praktisk verdibasert mangfoldsledelse

Kunnskapsdepartementet har gjennom HK-dir. bevilget tilskudd til Fagskolen Diakonova for utvikling av en ny utdanning innen praktisk verdibasert mangfoldsledelse for fagarbeidere.

Eldre mann holder yngre mann på skuldra mens de er ute og går på en grønn slette.!''

Ny utdanning - Handlingsberedskap ved atferd som utfordrer

Kunnskapsdepartementet har gjennom HK-dir. bevilget tilskudd til Fagskolen Diakonova for utvikling av en ny utdanning innen Handlingsberedskap ved atferd som utfordrer.

!''

Fagskolen Diakonova har mottatt tilsagn om tilskudd på 8,2 millioner til fleksibel og desentralisert utdanning

Mottatt tilskudd skal benyttes til utvikling av fleksibel og desentralisert utdanning i kommunene Hurdal, Tinn, Tromsø og på Helgeland.

!''

Regjeringen viser vilje til satsning på fagskole og utvikling av nye fagskoletilbud

I dag har regjeringen Støre lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Det foreslås å gi NOKUT tilleggsbevilgning på 3,5 mill. kroner til blant annet arbeid med å etablere institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning, for å bidra til at NOKUT kan håndtere restansen av søknader om akkreditering av nye fagskoleutdanninger og bidra til å dekke omstillingskostnader i NOKUT.

Flere nyheter