Hopp til hovedinnhold

Utvidet samarbeid mellom Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova

Faglig ansvarlig Tove Kittelsrud og seniorrådgiver Berit Andersen fra Fagskolen Diakonova, fungerende direktør for Diakonhjemmet Omsorg Torfinn Lødøen Gaarden, rektor for Fagskolen Diakonova Gry Ulvedalen og fagdirektør for Diakonhjemmet Omsorg Benedicte Sørensen Strøm. Foto: Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg
Samarbeidet mellom Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova utvides nå til å omfatte innholdet i nye studieplaner og praksis i fagskolens pilotprosjekt om høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

Fagskolen Diakonova tar i mot de første studentene høsten 2023. Fagskolens første studietilbud i høst er i faget: Aktiv omsorg for eldre. Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova inngikk høsten 2022 en samarbeidsavtale som blant annet omfatter rekruttering av studenter og tilbud om praksisplasser ved Diakonhjemmet Omsorgs virksomheter.

Nå søker Fagskolen akkeditering for nye studietilbud, og Diakonhjemmet Omsorg har bidratt med innspill og tilbakemeldinger til innholdet i studieplaner i palliasjon, psykisk helse- og rusarbeid og klinisk vurderings- og handlingskompetanse.

Deltar i pilotprosjekt innen utdanning av flyktninger

Diakonhjemmet Omsorg er også en av flere aktører som har sagt seg villig til å delta i et toårig pilotprosjekt for modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger. Fagskolen Diakonova har fått tildelt midler til prosjektet som starter opp i 2023.

Integrasjon av flyktninger i høyere yrkesfaglig utdanning handler om å utvikle, prøve ut og evaluere modeller for bruk av moduler innen høyere yrkesfaglig utdanning rettet mot flyktninger. Målet er å bidra til flyktningers deltakelse i høyere yrkesfaglig utdanning, i arbeidslivet og i sosiale nettverk.

Diakonhjemmet Omsorgs bidrag inn i prosjektet er å stille med praksisplasser og veiledere for studentene som en del av arbeidslivspraksis, faglig fordypning og praktisk språkopplæring.