Hopp til hovedinnhold

Studie - Aktiv omsorg for eldre

Pleier hjelper gammel mann med puslespill
Pleier hjelper gammel mann med puslespill
Etter endt utdanning skal du kunne bidra med å legge til rette for at eldre personer, uavhengig av sykdom og/eller lidelse, skal kunne opprettholde et meningsfullt hverdagsliv ut fra sine forutsetninger og ønsker.

Søking til studiet gjøres via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april. Du kommer til Samordna opptak ved å trykke Søk her.

Søk her
 • Studiekode: AOENS
 • Studiepoeng: 60
 • Varighet: 2 år - nettbasert med samlinger
 • Sted: Bergen og Oslo
 • Semesteravgift: Kr 500,-
Til studieplan

Målet er at eldre skal kunne leve og være delaktige i aktiviteter i et nærmiljø som er stimulerende, harmonisk og viktig for dem. Utdanningen skal sikre den enkeltes, samfunnets og arbeidslivets behov for ny kompetanse i tråd med nye oppgaver og utfordringer innenfor helse-, oppvekst- og sosialsektoren.

Opptakskrav

Mer informasjon om opptakskrav kan du finne ved å trykke på Opptakskrav.

Opptakskrav

Kompetanse og jobbmuligheter

Etter endt utdanning vil du inneha oppdatert og spesialisert kompetanse som kan bidra til at du får andre arbeids- og ansvarsoppgaver.

Nye ansvarsområder kan for eksempel være organisering, planlegging, iverksetting og oppfølging av individuelt tilpassede tiltak og aktiviteter for eldre personer med helseutfordringer eller personer med demens.

Du vil kunne få en mer interessant arbeidshverdag, og du blir en attraktiv arbeidstaker i eldreomsorgen på geriatrisk avdeling i sykehus, i hjemmebaserte tjenester, på bo- og behandlingssenter i sykehjem, ved helsehus og i omsorgsboliger.

Du vil også kunne få mulighet til å delta i opplæring og veiledning av ansatte ved ulike helseinstitusjoner som nevnt ovenfor.  Utdanningen inneholder et grunnleggende kurs i legemiddelhåndtering.

Undervisnings- og arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Gruppearbeid
 • Simulering
 • Ferdighetstrening
 • Veiledning
 • Praksisstudier
 • Obligatoriske læringsaktiviteter
 • Selvstudium
 
Studiet inkluderer en praksisperiode på 8 uker.

Studieretninger

 • Aktiv omsorg for eldre personer med helseutfordringer
 • Aktiv omsorg for personer med demens

Hver av studieretningene inneholder 4 emner av 15 studiepoeng. De to første emnene er felles uavhengig av studieretning.

For mer informasjon om de ulike emnene vil vi anbefale deg å lese mer i studieplanen.

Til studieplan

Har du flere spørsmål - kontakt oss gjerne. 
Epost - post@fagskolendiakonova.no