Hopp til hovedinnhold

Ny utdanning - Praktisk verdibasert mangfoldsledelse

Tre damer og tre menn
Tre damer og tre menn
Kunnskapsdepartementet har gjennom HK-dir. bevilget tilskudd til Fagskolen Diakonova for utvikling av en ny utdanning innen praktisk verdibasert mangfoldsledelse for fagarbeidere.

Mange fagarbeidere går fra å være dyktige fagarbeidere til å bli ledere. Innen helse- og oppvekstsektoren har det tradisjonelt vært sykepleiere og barnehagelærere som innehar lederrollen, men dette er i ferd med å endre seg. Mangel på kvalifisert personell i helsesektoren har ført til at flere helseinstitusjoner omorganiserer til å ha helsefagarbeidere i ledende stillinger. Både som avdelingsledere og som teamledere. «God ledelse er helt avgjørende både for å gi gode tjenester og for å forbedre tjenester som ikke er gode nok», sa daværende helse- og omsorgsminister Bent Høie i arbeidet om klarere krav til ledelse i helse- og omsorgsektoren.

Utdanning innen praktisk verdibasert mangfoldsledelse skal ha fokus på hvordan en leder kan gå fra en fagrolle til en lederrolle med fokus på verdibasert ledelse og mangfoldsledelse.

Hovedformålet med denne utdanningen er å utdanne kandidater som svarer på arbeidslivet meldte kompetansebehov for fagarbeidere med praktisk verdibasert lederutdanning, og kompetansen skal være direkte anvendbar i arbeidslivet. For å sikre en bærekraftig tjeneste i fremtiden er det behov for faglig omstilling med endret og høyere kompetanse, kompetanse i mangfoldsledelse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Utdanning innen praktisk verdibasert mangfoldsledelse vil bidra til dette.

Kompetanseutvikling er helt avgjørende for å henge med på de raske endringene i arbeidslivet, og nødvendig for å utvikle tjenestene. Utdanningstilbudet skal være fleksibelt, slik at det kan kombineres med jobb og familie. Fagarbeidere trenger fleksible tilbud som kan kombineres med jobb, og fagskolene er allerede eksperter på å gi yrkesrettet høyere utdanning som arbeidslivet har behov for!

Prosjektgruppens oppgaver

Prosjektgruppen skal identifisere og definere aktuelle arbeidsarenaer og krav til kompetanse. Dette skal munne ut i en studieplan som skal sendes NOKUT for akkreditering.

Foreløpige emnebeskrivelser

 • Praktisk ledelse
 • Organisasjonskunnskap
 • Kommunikasjon og motivasjon i organisasjoner
 • Praktisk verdibasert ledelse
 • Mangfold og praktisk mangfoldsledelse
 • Utvikling av lederrollen

Kommende aktiviteter - tidsplan

 • Juni 2023 – Februar 2024 - Plangruppa arbeider med forslag til studieplan.
 • Februar 2024 – Studieplanen sendes NOKUT for akkreditering
 • Februar 2025 – Studiet publiseres for opptak
 • August 2025 – Oppstart av første kull

Opptakskrav

 • Fag-/svennebrev
 • 3-årig yrkesfag fra videregående
 • Realkompetanse – Må være minst 23 år i opptaksåret og ha relevant erfaring i fagfeltet.
 • Generell studiekompetanse

Samarbeidspartnere

Fagskolen Diakonova (prosjekteier)

Seema AS

Siljuslåtten Sykehjem (Haraldsplass)

Caritas

Signo

Blå Kors

Oslo kommune Sykehjemsetaten

 

Har du spørsmål angående prosjektet eller er du interessert i mer informasjon om hvordan du kan søke på utdanningen?

Ta kontakt med Fagskolen Diakonova på epost: post@fagskolendiakonova.no

eller prosjektleder Gry Ulvedalen på e-post: gry.ulvedalen@fagskolendiakonova.no