Hopp til hovedinnhold

Nytt studietilbud som svarer på Nordlands behov

Fra venstre: Gry Ulvedalen, rektor, Berit Andersen, seniorrådgiver og Vivian Matre, utdanningsfaglig ansvarlig (Foto: John H. Ulvøy)
Fagskolen Diakonova gleder seg til å starte opp det nye studietilbudet "Aktiv omsorg for personer med demens" ved Studiested Helgeland (Mosjøen og Sandnessjøen) fra høsten 2024! Dette er et viktig samarbeid mellom Fagskolen og studiesentrene RKK Vefsn og RKK Ytre Helgeland. Vi svarer på Samfunnets økende behov innen demensomsorgen og aldersvennlige tjenester. På vår rundreise i juni 2024 på Helgeland snakket vi med flere kommuner som merker økt behov for spisset kompetanse i Demens og aldring.

I Nordland vil det bli en fordobling av innbyggere over 80 år som har behov for helse og omsorgstjenester frem mot 2050. Mina Gerhardsen, tidligere generalsekretær i Nasjonalforeningen for Norsk folkehelse, uttalte på TV2 nyhetene tirsdag 4 juni, at over halvparten av kommunene sier de ikke er rigget for å takle demensbølgen. 101 000 lever i dag med demens og dette tallet vil fordoble seg med antall eldre i årene som kommer. 

Studiet vi tilbyr er spesielt rettet mot fagarbeidere innen helse- og omsorg og gir en grundig innføring i demensomsorg. Gjennom utdanningen vil studentene utvikle nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å møte ulike pleie- og omsorgsbehov hos personer med demens. Her er noen av de ulike temaene vi har fokus på er: 

  • Stimulerende bofellesskap og bruk av moderne teknologi for bedre omsorg 
  • Respekt, verdighet og effektiv kommunikasjon med pasienter og pårørende 
  • Forståelse av demenssykdommer og palliativ omsorg 
  • Koordinering av omsorgsteamet, juridiske aspekter og bruk av kartleggingsverktøy 

Opptakskravene er tilpasset fagarbeidere med utdanning innen helse- og omsorgsfag eller relevant arbeidserfaring.  Vi som fagskole er godt kjent med studenter som ikke har studert på lenge og ønsker at alle skal lykkes. Derfor gir vi grundig innføring i IKT og studieteknikk. Vi har læringsgrupper og bruker ulike undervisningsmetoder for å gjøre undervisningen så praktisk og relevant som mulig.

Studiet organiseres med to timers nettundervisning per uke og to fysiske samlingsdager per semester. Praksisperioden kan gjennomføres på egen arbeidsplass som et utviklingsprosjekt. Studietilbudet vil gjøre de ansatte godt rustet for behovet som er varslet.

Selv om det allerede er mange søkere, strekker vi oss langt for å tilby utdanning til flere fagarbeidere. For mer informasjon om studiet og opptakskrav, besøk vår nettside eller ta kontakt med skolen. Du kommer direkte til siden for studiested Helgeland ved å trykke på knappen merket med «Studiested Helgeland» nedenfor. 

Studiested Helgeland