Hopp til hovedinnhold

Klinisk vurderings- og handlingskompetanse

Oppstart: Ikke bestemt - informasjon kommer. Klinisk vurderings- og handlingskompetanse vil være et viktig bidrag for å oppdage sykdom og forverring av sykdom i en tidlig fase. Tidlig oppdagelse av sykdom og/ eller forverring av kronisk sykdom vil kunne bidra til tidligere igangsetting av behandling der pasienten er, og dermed hindre unødvendig innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

Oppstart: Avventer godkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

 • Studiekode: FDKVHNS
 • Studiepoeng: 60
 • Varighet: 2 år - nettbasert med samlinger
 • Sted: Bergen, Oslo og Tromsø
 • Semesteravgift: Kr 500,-

Studiet har fokus på systematiske observasjoner, vurderings- og handlingskompetanse ved tidlig oppdagelse av forverret tilstand ved helseforandringer hos akutt og kronisk syke pasienter. Studiet tar for seg ABCDE- metodikken, bruken av kartleggingsverktøy og praktiske ferdigheter og prosedyrer.

Opptakskrav

Mer informasjon om opptakskrav finner du ved å trykke på Opptakskrav.

Opptakskrav

Emner

Emnene kan tas modulbasert dersom det er ønskelig å ta ett eller flere emner, ikke hele studiet.

 • 00KVHA - Observasjon og kartlegging av helseutfordringer – 15 studiepoeng
 • 00KVHB - Handlingskompetanse ved ulike sykdomstilstander og skader – 15 studiepoeng
 • 00KVHC - Infeksjonssykdommer, smittevern og hygiene – 15 studiepoeng
 • 00KVHD - Praksis i klinisk vurderings- og handlingskompetanse – 15 studiepoeng

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoleutdanning innen klinisk vurderings- og handlingskompetanse gir deg oppdatert og spesialisert kompetanse, som er aktuell i kommunal- og spesialisthelsetjenesten ved helseinstitusjoner som sykehjem, helsehus, sykehus, omsorgsboliger og i hjemmebaserte tjenester.

Arbeids- og undervisningsformer

 • Ressursforelesning
 • Seminarer
 • Ferdighetstrening/simulering
 • Audiovisuell undervisning
 • Refleksjonsgrupper og gruppearbeid
 • Problembasert læring (PBL)
 • Flipped classroom
 • Praksisstudier
 • Oppgaver, selvstudier, egeninnsats

Studiet inkluderer en praksisperiode på 6 uker.

Har du flere spørsmål - kontakt oss gjerne. 
Epost - post@fagskolendiakonova.no