Hopp til hovedinnhold

Fremtiden trenger flere faglærte

Fagskolen Diakonova søker studenter til et nytt studietilbud i Aktiv omsorg for eldre. Vil du ta neste steg for å styrke eller formalisere din kompetanse?

Fagskolen Diakonova vil tilby praksisnære utdanninger som møter arbeidslivets og samfunnets behov for kvalifiserte yrkesutvøvere i helse og omsorgsektoren. 

Studiet Aktiv omsorg for eldre

Høsten 2023 er det oppstart av et toårig delvis nettbasert deltidsstudium for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, aktivitører, ambulansearbeidere og for deg med realkompetanse. 

Studiet skal: 

  • Bidra til økt kvalitet i møte med eldre med helseutfordringer. 
  • Gi eldre muligheten til å leve og være med på aktiviteter som er stimulerende, harmoniske og viktige for dem. 
  • Styrke tilretteleggingen for at eldre, uavhengig av helsetilstand, skal ha meningsfulle hverdagsliv. 

Samarbeider med arbeidslivet

Fagskolen samarbeider tett med arbeidslivet for å bidra til et styrket helsevesen for fremtiden. 

Les mer om studietilbudet og ta kontakt med Fagskolen Diakonova ved faglig ansvarlig Tove Kittelsrud for å høre mer.

e-post: tove.kittelsrud@fagskolendiakonova.no, telefon +47 984 84 486